Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Zadání excentricity pro zatížení na prut

  Excentricita pro zatížení na prut

  Nové

  001391

  RFEM Výpočet

  U zatížení na prut typu "Síla" můžeme definovat excentricity. Hodnoty excentricit zatížení můžeme vkládat buď absolutně nebo relativně.

  Při použití analýzy velkých deformací se doporučuje zvážit všechny účinky excentrického zatížení.

 2. Definování 2 vrstev sítě konečných prvků pro jeden plynový těleso

  Zohlednění tuhosti plynových těles v nelineární analýze historie času

  Tuhost plynu dána ideálním plynovodem pV = nRT lze vzít v úvahu při nelineární dynamické analýze.

  Pro výpočet plynů lze uvést i časové a časové průběhy jak pro explicitní analýzu, tak pro nelineární implicitní Newmarkovu analýzu. Pro správné chování plynu je třeba zadat alespoň dvě vrstvy KP pro tělesa plynu.

 3. Účinný průřez v programu SHAPE-THIN 8

  Výpočet účinného průřezu o uvažování výztužného panelu podle EN 1993-1-5 4.5

  V programu SHAPE-THIN 8 je možné vypočítat účinný průřez vyztuženého vzpěrného panelu podle normy EN 1993-1-5, kapitola 4.5. Kritické vzpěrné napětí je vypočítáno podle normy EN 1993-1-5, příloha A.1 pro vzpěrný panel s minimálně 3 podélnými výztuhami nebo podle normy EN 1993-1-5, příloha A.2 pro vzpěrný panel s jednou nebo dvěma výztuhami v tlačené oblasti. Stanoveno je též posouzení únosnosti v kroucení výztuh.
 4. Stanovení Rayleighova útlumu v přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Konverze Lehrova útlumu na Rayleghův útlum

  Výpočet s ohledem na tlumení (včetně Lehrova útlumu) není možné v přímých integracích časového kroku. Namísto toho jsou koeficienty Rayleighova útlumu stanoveny uživatelsky.

  V technické literatuře je daný útlum pro konkrétní konstrukční formy v mnoha případech jen hrubým přiblížením skutečných poměrů tlumení. V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations je možné použít tlumicí hodnotu pro stanovení Rayleighova útlumu. To může nastat při jedné nebo dvou přirozených úhlových frekvencích definovaných uživatelem.

 5. Zaškrtávací políčko „Počet přírůstků zatížení“

  Automatické stanovení počtu přírůstků zatížení

  Jestliže zrušíme označení volby „Počet přírůstků zatížení“, stanoví se počet přírůstků zatížení v programu RFEM automaticky. Lze tak efektivně řešit nelineární úlohy. Uplatňuje se přitom metoda založená na heuristickém algoritmu.
 6. Adaptivní zjemnění sítě

  Adaptivní zjemnění sítě

  Daná funkce umožňuje automaticky zjemnit síť konečných prvků na plochách. Zjemnění sítě je postupné. V každém kroku se po vyhodnocení numerické chyby u předchozího kroku vytvoří nová síť konečných prvků. Při vyhodnocení numerické chyby se vychází z výsledků na plošných prvcích a ze Zienkiewiczovy a Zhuovy energetické formulace. Chyba se vyhodnocuje pro lineární statickou analýzu. Síť konečných prvků se vytváří pro vybraný zatěžovací stav (anebo kombinaci zatěžovacích stavů) a následně se použije pro všechny výpočty.
 7. Zobrazení zatěžovací křivky ve výpočtových diagramech v modulu RF-DYNAM Pro

  Pushover analýza 

  V programu RFEM lze vytvářet zatěžovací nebo také kapacitní křivky a exportovat je do Excelu.

  Rozložení zatížení odpovídající průběhu vlastního tvaru lze vygenerovat automaticky v modulu RF‑DYNAM Pro - Equivalent Loads a následně exportovat jako zatěžovací stav do programu RFEM.
 8. Parametry národní přílohy

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Posouzení

  Přídavný modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý vrut
 9. Výběr nelineární analýzy v programu RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výpočet

  Výpočet v programu RFEM
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí implicitního Newmarkova řešiče nebo explicitního řešiče. Oba způsoby analýzy představují přímou metodu časové integrace. Implicitní analýza vyžaduje malé časové kroky, aby dosáhla přesných výsledků. Explicitní analýza určuje potřebné časové kroky automaticky, aby zajistila stabilitu řešení. Explicitní řešič je vhodný pro analýzu krátkých buzení, například rázových buzení nebo exploze.

  Výpočet v programu RSTAB
  Nelineární časová analýza se provádí pomocí explicitního řešiče. Ten představuje přímou metodu časové integrace a automaticky určuje potřebné časové kroky, aby zajistil stabilitu řešení.

 10. Časový průběh (dočasná neúčinnost tahového prutu v důsledku vibrací)

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Výsledky

  Díky integraci modulu RF‑/DYNAM Pro do programu RFEM/RSTAB lze zahrnout numerické i grafické výsledky z přídavného modulu RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History do globálního tiskového protokolu. Zároveň jsou zde k dispozici všechny možnosti programů RFEM a RSTAB pro grafické zobrazení. Výsledky časové analýzy se zobrazí v časovém diagramu.

  Všechny výsledky se zobrazí v závislosti na čase. Číselné hodnoty lze exportovat do aplikace MS Excel. V případě kombinací výsledků můžeme exportovat výsledky jednotlivých časových kroků nebo lze vyfiltrovat nejnepříznivější výsledky všech časových kroků.

1 - 10 z 68

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.