Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh konců prutů, prutů, uzlových podpěr, uzlů a ploch
  • Posouzení specifických návrhových ploch
  • Kontrola rozměrů průřezu
  • Konstrukce podle EN 1995-1-1 (Evropská norma pro dřevo) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI / AWC - NDS 2015 (US Standard)
  • Konstrukce různých materiálů, jako je ocel, beton, atd. Možná
  • Žádný závazný vztah ke specifickým normám
  • Rozšiřitelná databáze obsahuje spojovací prvky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP, PITZL) a ocel (standardizované spoje pro ocelové konstrukce dle EC 3, M-connect, PFEIFER, TG technologie)
  • Mezní únosnosti dřevěných trámů od firmy STEICO a Metsä Wood v databázi
  • Připojení k MS Excel
  • Optimalizace spojovacích prvků (zde se počítá nejúčinnější upevňovací prvek)
 2. Posouzení stability včetně vázaného kroucení v modulu RF-/STEEL AISC

  Analýza vázaného kroucení v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  Integrované modulové rozšíření RF-/STEEL Warping Tosion umožňuje provádět v přídavném modulu RF-/STEEL AISC posouzení podle návrhového průvodce Steel Design Guide 9.
  Výpočet probíhá podle teorie vázaného kroucení se 7 stupni volnosti. Lze tak realisticky posoudit stabilitu konstrukce včetně kroucení.

 3. Grafické znázornění vlastního tvaru v modulu RF-/STEEL AISC

  Řešič vlastních čísel pro posouzení prutů v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  Pro výpočet kritického momentu vzpěru je v přídavném modulu RF-/STEEL AISC k dispozici řešič vlastních čísel, který umožňuje přesně stanovit kritické zatížení.

  Tento řešič je doplněn oknem pro grafické znázornění vlastního tvaru, které slouží ke kontrole okrajových podmínek.

 4. Zadání mezilehlých podpor proti příčnému posunutí v modulu RF-/STEEL AISC

  Zohlednění mezilehlých podpor proti příčnému posunutí v přídavném modulu RF-/STEEL AISC

  V modulu RF-/STEEL AISC můžeme na libovolných místech zohlednit příčné mezilehlé podpory. Lze přitom například stabilizovat pouze horní pásnici.

  Dále je možné přiřadit uživatelsky zadané příčné mezilehlé podpory, například jednotlivé rotační nebo translační pružiny na libovolná místa na průřezu.

 5. Obr. 01 - Vstupní okno 1.1 Základní údaje

  Zadávání

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (tuhé spoje), následně kategorii spojů a typ spoje (tuhý spoj s čelní deskou nebo tuhý spoj s příložkami). Poté se vyberou z programu RFEM/RSTAB body pro posouzení. Přídavný modul RF-/JOINT Steel - Rigid automaticky rozpozná připojované pruty a stanoví, zda se jedná o sloupy nebo nosníky. Uživatel zde může zasáhnout.

  Dle potřeby je možné některé pruty odstranit z posouzení pomocí deaktivace. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat pro několik uzlů současně. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřezy a zatížení lze též zadat ručně. V poslední vstupní tabulce se nastaví přípoj krok po kroku.

 6. Vstupní okno 1.4 Geometrie

  Posouzení

  Posouzení se provádí v souladu s normami EN 1993-1-8 a EN 1993-1-1. Vnitřní síly se uvažují přímo v definovaném uzlu. V případě přípoje nosníku na sloup tak vznikají dodatečné excentricity na úrovni spoje, které je třeba zohlednit při výpočtu. Kromě posouzení mezního stavu únosnosti spoje se provádí výpočet a klasifikace spoje podle jeho tuhosti.
 7. Výsledkové okno 3.1 Posouzení - shrnutí

  Výsledky

  Výsledková okna obsahují všechny detaily jednotlivých výpočtů. Navíc je zde 3D grafika, ve které lze zobrazit nebo skrýt jednotlivé komponenty přípoje nebo kóty a údaje o svarech. Ze shrnutí výsledků je okamžitě zřejmé, zda byla jednotlivá posouzení splněna. Kromě toho se zde uvádí čísla uzlů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení přídavný modul zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a dalších vnitřních sil od geometrie přípoje. Navíc lze výsledky zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. Přípoje jsou zobrazeny ve 3D renderingu v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů lze zobrazit grafiku z libovolného úhlu pohledu.

  Grafické zobrazení včetně všech kót a popisků můžeme přenést do tiskového protokolu hlavního programu RFEM/RSTAB nebo též vyexportovat do DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní a výstupní data připravená ke kontrole. Všechny tabulky lze exportovat do MS Excelu nebo do souboru CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

 8. Základní vlastnosti

  Obecně
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení nosníku na pásnici sloupu i připojení sloupu k pásnici nosníku
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: návrh přípoje nosníku jako spoje s čelními deskami přenášející momenty v obou směrech a tuhý spoj s příložkami
  • Automatický export modelu a údajů o zatížení z programu RFEM nebo RSTAB
  • Velikosti šroubů M12 - M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9, pokud jsou ve vybrané národní příloze k dispozici dané stupně pevnosti
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje (kontrola povolených vzdáleností)
  • Zesílení nosníku náběhy nebo výztuhami na horní nebo spodní straně nosníku
  • Připojení čelní deskou s přesahy nebo bez nich
  • Přípoje pouze ohýbané, zatížené pouze normálovou silou (tahový spoj) nebo kombinací normálové síly a ohybového momentu
  • Výpočet tuhosti spoje a ověření, zda se jedná o kloubový, polotuhý nebo tuhý přípoj
  Přípoj s čelní deskou pro spoj Nosník na sloup
  • Spojované nosníky nebo sloupy mohou být vyztuženy jednostrannými náběhy nebo oboustrannými výztuhami
  • Široká škála dostupných výztuh (např. celé nebo částečné výztuhy)
  • Až deset vodorovných a čtyři vertikální řady šroubů
  • Připojený objekt může být I-profil s konstantním nebo proměnným průřezem
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti připojeného nosníku (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
   • Mezní stav únosnosti čelní desky nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
   • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
   • Mezní stav únosnosti sloupu v místě připojení (např. ohýbaná pásnice sloupu; náhradní T-profil)
   • Všechna posouzení jsou v souladu s ČSN EN 1993-1-8 a ČSN EN 1993-1-1;
  Přípoj s momentově tuhou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři vertikální řady a až deset vodorovných řad šroubů
  • Nosníky mohou být zesíleny jednostranným náběhem nebo výztuhami na jedné či obou stranách
  • Připojené objekty mohou být I-průřezy s konstantním nebo proměnným profilem
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti připojených nosníků (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
   • Mezní stav únosnosti čelních desek nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
   • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
   • Mezní stav únosnosti šroubů v čelní desce (kombinace napětí a smyku)
  Tuhý přípoj s příložkami
  • Pro připojení příložky na přírubu lze použít až deset řad šroubů za sebou
  • Pro připojení příložky na stojinu lze použít až deset řad šroubů ve svislém a vodorovném směru
  • Materiál příložky může být odlišný od materiálu nosníků
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti nosníků přípoje (např. samostatný průřez v tahu)
   • Mezní stav únosnosti příložky (např. samostatný průřez v tahu)
   • Mezní stav únosnosti jednotlivých šroubů a skupin šroubů (např. smyková únosnost jednoho šroubu)
 9. Účinný průřez v programu SHAPE-THIN 8

  Výpočet vyztuženého panelu podle EN 1993-1-5 4.5

  V programu SHAPE-THIN 8 je možné vypočítat účinný průřez vyztuženého vzpěrného panelu podle normy EN 1993-1-5, kapitola 4.5. Kritické vzpěrné napětí je vypočítáno podle normy EN 1993-1-5, příloha A.1 pro vzpěrný panel s minimálně 3 podélnými výztuhami nebo podle normy EN 1993-1-5, příloha A.2 pro vzpěrný panel s jednou nebo dvěma výztuhami v tlačené oblasti. Stanoveno je též posouzení únosnosti v kroucení výztuh.
 10. Oceli podle australské normy AS/NZS 4600:2005 v databázi materiálů

  Rozšíření databáze materiálů o ocel podle australské normy AS/NZS 4600:2005

  Databáze materiálů v programech RFEM, RSTAB a SHAPE-THIN obsahuje oceli podle australské normy AS/NZS 4600:2005.

1 - 10 z 112

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.