Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh konců prutů, prutů, uzlových podpěr, uzlů a ploch
  • Posouzení specifických návrhových ploch
  • Kontrola rozměrů průřezu
  • Konstrukce podle EN 1995-1-1 (Evropská norma pro dřevo) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI / AWC - NDS 2015 (US Standard)
  • Konstrukce různých materiálů, jako je ocel, beton, atd. Možná
  • Žádný závazný vztah ke specifickým normám
  • Rozšiřitelná databáze obsahuje spojovací prvky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP, PITZL) a ocel (standardizované spoje pro ocelové konstrukce dle EC 3, M-connect, PFEIFER, TG technologie)
  • Mezní únosnosti dřevěných trámů od firmy STEICO a Metsä Wood v databázi
  • Připojení k MS Excel
  • Optimalizace spojovacích prvků (zde se počítá nejúčinnější upevňovací prvek)
 2. Namáhání kroucením v průsečících na desce z křížem lepeného dřeva v programu RFEM

  Posouzení na kroucení v přídavném modulu RF-LAMINATE

  V přídavném modulu RF-LAMINATE programu RFEM lze provést posouzení smykových napětí od krouticího momentu v superpozici hodnot oslabeného a neoslabeného průřezu. Posouzení se provádí vždy samostatně ve směru x a ve směru y. Při analýze se uvažuje namáhání v průsečících na desce z křížem lepeného dřeva.
 3. RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových spojů
  • Dvouosý sklon napojeného prutu (například připojení krokve)
  • Možnost připojit libovolný počet prutů na jeden uzel u typu “Pouze hlavní prut”
  • Průměr vrutů: 6 mm – 12 mm
  • Automatická kontrola minimálních roztečí vrutů
  • Libovolná definice vzdáleností vrutů
  • Import excentricity z programu RFEM/RSTAB
  • Úhlopříčné nebo paralelní uspořádání vrutů
  • Definice až 16 vrutů v řadě
  • Grafické znázornění spojů přímo v modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení
 4. 1.1 Základní údaje

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat typ spoje a návrhovou normu.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie.

  Také zatížení se přebírá automaticky z programu RFEM/RSTAB. Ve vstupním okně „Geometrie” lze zadat parametry vrutů (průměr, délka, úhel atd.).

 5. Parametry národní přílohy

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Posouzení

  Přídavný modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý vrut
 6. Výsledky ve formě tabulky

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. Dalších tabulky výsledků obsahují všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model jsou patrné na první pohled a lze je rovnou vytisknout nebo exportovat do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF‑/JOINTS Timber - Timber to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

 7. RX-TIMBER Continuous Beam | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických modelů:
   • Nosníky o jednom poli s nebo bez konzol
   • Spojité nosníky s nebo bez konzol
   • Kloubový nosníkový systém (nosníky Gerber) s nebo bez konzol
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou v současnosti k dispozici následující Národní přílohy:
    • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
    • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
    • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
    • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
    • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
    • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
    • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
    • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
    • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
    • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
    • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
    • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
    • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
    • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Několik volitelných slev podle vybrané normy
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Volné zadání geometrie s náběhy. Volný výběr úhlu zrnitosti umožňuje uživatelsky definovat ohybovou a tlakovou oblast
  • Komplexní a rozšiřitelná databáze materiálů
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, například v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině nebo v holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 8. RX-TIMBER Column | Základní vlastnosti

  • Posouzení u následujících typů sloupů:
   • Kyvná stojka, případně s pružným podepřením hlavy nebo patky
   • Konzola, případně s pružným podepřením nohy
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Přiřazení modelu k třídám služeb a specifikace kategorií služeb
  • Detailní nastavení posouzení požární odolnosti
  • Specifikace mezní deformace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
    • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
    • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
    • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
    • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
    • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
    • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
    • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
    • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
    • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
    • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
    • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
    • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
    • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
    • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Několik volitelných slev podle vybrané normy
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, například v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině nebo v holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 9. RX-TIMBER Purlin | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických tvarů:
   • Prostý nosník s konzolou/bez konzoly
   • Spojitý nosník s konzolou/bez konzoly
   • Gerberův nosník s konzolou/bez konzoly
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti
  • V EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2009-10 (Spojené království)
   •  SS EN 1995-1-1:2004 (Švédsko)
  • Možnosti optimalizace lze zohlednit nastavením parametrů podle příslušné normy:
   • Redukce posouvajících sil u osamělého zatížení v blízkosti podpory
   • Redukce posouvajících sil u zatížení působícího v nejvyšším bodě průřezu
   • Redistribuce momentů v oblasti podepření
   • Redukce torzního namáhání uživatelskou specifikací momentu
   • Zvýšení ohybové pevnosti při namáhání ve směru lepených spár lamel nebo kolmo na tento směr
  • Snadné zadání geometrie s doprovodnými grafikami
  • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
  • Možnost rozšíření databáze materiálů o libovolné materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení maximálního posouzení, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice  tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 10. RX-TIMBER Brace | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střešních konstrukcí:
   • Pultová střecha
   • Sedlová střecha
   • Oblouková střecha
  • Všechny typy střech umožňují libovolný výběr vyztužujících diagonál. K dispozici jsou následující:
   • Klesající diagonály
   • Stoupající diagonály
   • Křížené diagonály se svislicemi
   • Křížené diagonály bez svislic
   • Křížené diagonály s ocelovými pásy (tažené pruty)
  • Pro zohlednění řady oken na hřebenu střechy lze zvolit vnitřní mezilehlé části
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou aktuálně k dispozici následující národní přílohy:
   •  ČSN EN 1995-1-1:2009-07 (Česká republika)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   •  DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   •  DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11(Nizozemsko)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • United Kingdom BS EN 1995-1-1 2009-10 (Spojené království)
   •  SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnými grafikami
  • Automatické generování zatížení větrem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti
  • Volná definice použitých zatěžovacích stavů
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Možnost rozšíření databáze materiálů o libovolné materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení maximálního posouzení, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Rozhraní DXF pro zhotovení výrobní dokumentace v CAD
  • Dostupné jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Jako výstupní jazyk je k dispozici řada jazyků, například čeština, němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, polština, portugalština, nizozemština a jiné
  • Při posouzení mezního stavu únosnosti se tuhost kloubů vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti a při posouzení mezního stavu použitelnosti se počítá se střední hodnotou tuhosti. Mezní hodnoty pro únosnost a použitelnost lze nastavit zvlášť.

1 - 10 z 65

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.