Funkce programů

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 • Posouzení na kroucení v přídavném modulu RF-LAMINATE

  V přídavném modulu RF-LAMINATE programu RFEM lze provést posouzení smykových napětí od krouticího momentu v superpozici hodnot oslabeného a neoslabeného průřezu. Posouzení se provádí vždy samostatně ve směru x a ve směru y. Při analýze se uvažuje namáhání v průsečících na desce z křížem lepeného dřeva.
 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Základní vlastnosti

  • Návrh kloubových spojů
  • Dvouosý sklon napojeného prutu (například připojení krokve)
  • Možnost připojit libovolný počet prutů na jeden uzel u typu „Pouze hlavní prut“
  • Průměr vrutů 6 mm - 12 mm
  • Automatická kontrola minimálních roztečí vrutů
  • Libovolná definice vzdáleností vrutů
  • Import excentricity z programu RFEM/RSTAB
  • Úhlopříčné nebo paralelní uspořádání vrutů
  • Definice až 16 vrutů v řadě
  • Grafické znázornění spojů přímo v modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Všechna požadovaná posouzení
    
 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat typ spoje a návrhovou normu.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie.

  Také zatížení se přebírá automaticky z programu RFEM/RSTAB. Ve vstupním okně „Geometrie” lze zadat parametry vrutů (průměr, délka, úhel atd.).

 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Posouzení

  Přídavný modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý vrut
 • RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Výsledky

  Nejprve se rozhodující posouzení spoje uspořádají do skupin a zobrazí se v tabulce výsledků včetně geometrií spoje. V dalších tabulkách výsledků vidíme všechny důležité detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové charakteristiky podstatné pro model se okamžitě zobrazí a lze je rovnou vytisknout. Je možný i export do souboru DXF. Spoje lze vizualizovat v přídavném modulu RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber nebo přímo na RFEM/RSTAB modelu.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledky v odpovídajícím měřítku umožňují optimální kontrolu modelu již ve fázi navrhování.

 • RX-TIMBER Continuous Beam | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických modelů:
   • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
   • Spojitý nosník s konzolami a bez konzol
   • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Nejrůznější možnosti redukce podle zvolené normy
  • Snadné zadání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Libovolné zadání geometrie náběhu. Volný výběr úhlu natočení vláken umožňuje uživatelské nastavení posouzení tlačených a tažených oblastí pro ohyb
  • Rozsáhlá a rozšiřitelná databáze materiálů
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 • RX-TIMBER Column | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů sloupů:
   • Kyvný sloup, volitelně s pružným podepřením záhlaví nebo patky
   • Vetknutý sloup, volitelně s pružným podepřením patky
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Zařazení modelu do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Podrobné nastavení pro posouzení požární odolnosti
  • Nastavení mezní deformace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Nejrůznější možnosti redukce podle zvolené normy
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, napřiklad v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 • RX-TIMBER Purlin | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických modelů:
   • Prostý nosník s konzolami a bez konzol
   • Spojitý nosník s konzolami a bez konzol
   • Gerberův nosník s konzolami a bez konzol
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytvoření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Možnosti optimalizace lze zohlednit nastvením parametrů podle příslušné normy:
   • Redukce posouvajících sil u osamělého zatížení v blízkosti podpory
   • Redukce posouvajících sil u zatížení působícího v nejvyšším bodě průřezu
   • Redistribuce momentů v oblasti podepření
   • Redukce torzního namáhání uživatelskou specifikací momentu
   • Zvýšení ohybové pevnosti při namáhání ve směru lepených spár lamel nebo kolmo na tento směr
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import dat ve formátu stp z různých CAD programů
 • RX-TIMBER Brace | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střešních konstrukcí:
   • Pultová střecha
   • Sedlová střecha
   • Zakřivená střecha
  • Všechny typy střech umožňují libovolný výběr vyztužujících diagonál. K dispozici jsou následující typy:
   • Klesající diagonály
   • Stoupající diagonály
   • Křížené diagonály se svislicemi
   • Křížené diagonály bez svislic
   • Křížené diagonály s ocelovými pásy (tažené pruty)
  • Pro zohlednění řady oken na hřebenu střechy lze zvolit vnitřní mezilehlé části.
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB:2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA:2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1:2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101:2006-03 (Slovinsko)
   • ČSN EN 1995-1-1:2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA:2009-10 (Spojené království)
  • Snadné zadávání geometrie s doprovodnou grafikou
  • Automatické generování zatížení větrem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Volná definice použitých zatěžovacích stavů
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Zařazení konstrukce do třídy provozu a specifikace kategorií tříd provozu
  • Stanovení využití, podporových sil a deformací
  • Informační ikona zobrazující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice v tabulkách výsledků
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: čeština, němčina, angličtina, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelný tiskový protokol se všemi potřebnými posouzeními. Tiskový protokol je k dispozici v mnoha jazycích, například v češtině, němčině angličtině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Při posouzení mezního stavu únosnosti se tuhost kloubů vydělí dílčím součinitelem spolehlivosti a při posouzení mezního stavu použitelnosti se počítá se střední hodnotou tuhosti. Mezní hodnoty pro únosnost a použitelnost lze nastavit zvlášť.
 • RF-/LIMITS | Výsledky

  Nejprve se zobrazí rozhodující posouzení spoje uspořádaná po jednotlivých zatěžovacích stavech, zatěžovacích kombinacích nebo po kombinacích výsledků. Dále je možné zobrazit výsledky zvlášť pro sady prutů, plochy, průřezy, pruty, uzly a uzlové podpory.

  Výsledky lze dále redukovat pomocí filtru a zobrazit je v ještě přehlednější podobě.

1 - 10 z 65

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.

Skvělé funkce

„Používám programy společnosti Dlubal Software již asi rok a stále mě příjemně překvapuje množství funkcí, které nabízejí. Především pak schopnost těchto programů zvládat i neobvyklé úlohy a posouzení. Programy Dlubal Software přesně odpovídají požadavkům, které vyplývají z mojí každodenní práce.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.