Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 1. Základní vlastnosti

  • Návrh konců prutů, prutů, uzlových podpěr, uzlů a ploch
  • Posouzení specifických návrhových ploch
  • Kontrola rozměrů průřezu
  • Konstrukce podle EN 1995-1-1 (Evropská norma pro dřevo) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI / AWC - NDS 2015 (US Standard)
  • Konstrukce různých materiálů, jako je ocel, beton, atd. Možná
  • Žádný závazný vztah ke specifickým normám
  • Rozšiřitelná databáze obsahuje spojovací prvky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP, PITZL) a ocel (standardizované spoje pro ocelové konstrukce dle EC 3, M-connect, PFEIFER, TG technologie)
  • Mezní únosnosti dřevěných trámů od firmy STEICO a Metsä Wood v databázi
  • Připojení k MS Excel
  • Optimalizace spojovacích prvků (zde se počítá nejúčinnější upevňovací prvek)
 2. Namáhání kroucením v průsečících na desce z křížem lepeného dřeva v programu RFEM

  Posouzení na kroucení v přídavném modulu RF-LAMINATE

  V přídavném modulu RF-LAMINATE programu RFEM lze provést posouzení smykových napětí od krouticího momentu v superpozici hodnot oslabeného a neoslabeného průřezu. Posouzení se provádí vždy samostatně ve směru x a ve směru y. Při analýze se uvažuje namáhání v průsečících na desce z křížem lepeného dřeva.
 3. 1.1 Základní údaje

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Vstupní data

  Nejdříve je nutné vybrat typ spoje a návrhovou normu.

  Připojené pruty se importují z RFEM/RSTAB modelu. Přídavný modul automaticky ověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky geometrie.

  Také zatížení se přebírá automaticky z programu RFEM/RSTAB. Ve vstupním okně „Geometrie” lze zadat parametry vrutů (průměr, délka, úhel atd.).

 4. Parametry národní přílohy

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Posouzení

  Přídavný modul zobrazí následující výsledky posouzení:

  • Ověření minimální rozteče
  • Únosnost pro každý vrut
 5. RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Základní vlastnosti

  • Posouzení kloubových spojů
  • Dvouosý sklon připojeného prutu (např. Zvedák)
  • Spojení libovolného počtu prutů na jednom uzlu u typu „Pouze hlavní prut“
  • Průměr šroubu 6 - 12 mm
  • Automatická kontrola minimální vzdálenosti mezi šrouby
  • Volitelně volné zadání vzdáleností šroubů
  • Převod excentricity z programu RFEM/RSTAB
  • Příčné nebo rovnoběžné nastavení vrutů
  • Zadání až 16 vrutů v řadě
  • Grafická vizualizace spojů v přídavném modulu a v programu RFEM/RSTAB
  • Provedení všech požadovaných posouzení
    
 6. Results in Table

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber | Výsledky

  Nejdříve se rozhodující posouzení spojů uspořádají do skupin a v prvním výsledkovém okně se zobrazí se základní geometrií spoje. V ostatních výsledkových tabulkách vidíme všechny základní detaily posouzení.

  Rozměry a materiálové vlastnosti, které jsou důležité pro konstrukci spoje, se zobrazí okamžitě a lze je přímo vytisknout. Podobně je povolen export do souboru DXF. Spojení lze vizualizovat v modulu RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber a také v programu RFEM/RSTAB.

  Všechny grafiky je možné vytisknout přímo nebo přidat do tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB. Výsledná grafika v měřítku umožňuje optimální vizuální kontrolu již od fáze posouzení.

 7. RX-TIMBER Continuous Beam | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících geometrických typů:
   • Nosníky o jednom poli s nebo bez konzol
   • Spojité nosníky s nebo bez konzol
   • Kloubový nosníkový systém (nosníky Gerber) s nebo bez konzol
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Několik volitelných slev podle vybrané normy
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Volné zadání geometrie s náběhy. Volný výběr úhlu zrnitosti umožňuje uživatelsky definovat ohybovou a tlakovou oblast
  • Komplexní a rozšiřitelná databáze materiálů
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 8. RX-TIMBER Column | Funkce

  • Posouzení u následujících typů sloupů:
   • Kyvná stojka, případně s pružným podepřením hlavy nebo patky
   • Konzola, případně s pružným podepřením nohy
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Přiřazení modelu k třídám služeb a specifikace kategorií služeb
  • Detailní nastavení posouzení požární odolnosti
  • Specifikace mezní deformace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Několik volitelných slev podle vybrané normy
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 9. RX-TIMBER Purlin | Funkce

  • Posouzení následujících geometrických typů:
   • Nosníky o jednom poli s nebo bez konzol
   • Spojité nosníky s nebo bez konzol
   • Kloubový nosníkový systém (nosníky Gerber) s nebo bez konzol
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Zohlednění možností optimalizace podle uživatelských specifikací podle příslušné normy:
   • Smyková redukce jednotlivých zatížení v blízkosti podpory
   • Smykové snížení zatížení při zadání zatížení v horním bodě průřezu
   • Redistribuce momentů v podporové oblasti
   • Redukce napětí v kroucení uživatelsky zadaným momentem
   • Zvýšení tuhosti v ohybu pro ohybové deformace s plochým nebo bočním okrajem
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Rozsáhlá databáze materiálů pro obě normy
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Přidělení nosné konstrukce pro třídy služeb a specifikace kategorií služeb
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Informační ikona označující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 10. Ortéza RX-TIMBER | Základní vlastnosti

  • Posouzení následujících typů střech:
   • Pultová
   • Sedlová
   • Zakřivená střecha
  • Všechny tvary střechy umožňují volný výběr diagonál výztuží. K dispozici jsou následující typy:
   • Klesající diagonály
   • Stoupající diagonály
   • Křížení diagonál se svislicí
   • Křížící se diagonály bez svislic
   • Křížící se diagonály s ocelovými pásy
  • Zohlednění řádků okna v hřebeni výběrem vnitřní mezilehlé části.
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Automatické generování zatížení větrem
  • Automatické vytváření požadovaných kombinací pro posouzení mezního stavu únosnosti, použitelnosti a požární odolnosti
  • Volná definice zatěžovacích stavů, které se mají použít
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Volitelné rozšíření databáze materiálů o další materiály
  • Rozsáhlá databáze stálých zatížení
  • Přidělení nosné konstrukce pro třídy služeb a specifikace kategorií služeb
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Informační ikona označující úspěšné nebo neúspěšné posouzení
  • Barevné referenční stupnice ve výsledkových tabulkách
  • Přímý export dat do MS Excel
  • DXF rozhraní pro přípravu výrobní dokumentace v CAD
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Při posouzení mezního stavu únosnosti se tuhost kloubu vydělí součinitelem dílčí bezpečnosti a při posouzení mezního stavu použitelnosti se vypočítá na základě středních tuhostí. Mezní hodnoty pro mezní stav únosnosti a použitelnosti lze zadat zvlášť.

1 - 10 z 51

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.