[EN] FAQ 004260 | Jaké funkce jsou k dispozici pro výměnu dat mezi programy Grasshopper a RFEM?

Video

Chcete-li sledovat toto video, přijměte prosím marketingové cookies.

Dotaz

Jaké funkce jsou k dispozici pro výměnu dat mezi programy Grasshopper a RFEM?

Odpověď

Po úspěšné instalaci rozhraní je uživateli k dispozici panel nástrojů programu RFEM5. Export do programu RFEM je možné ovládat pomocí příslušných komponent. Tyto stačí přetáhnout do programovacího rozhraní pomocí funkce Drag&Drop. Import z programu RFEM není možný.


„RFEM 5 COM Component“ umožňuje komunikaci mezi programy Grasshopper a RFEM. Jakmile je tato komponenta s informacemi o geometrii aktivována, spustí se export. Ten očekává otevřený soubor programu RFEM. Doporučuje se použít prázdný soubor, protože export přepíše všechny informace. Aktualizační mechanismus není v současné době implementován. Pomocí "Value List" je možné dodatečně definovat jednotku, pomocí také bude popsána geometrie. Změny v tolerancích jsou zpravidla nutné pouze tehdy, pokud byly body definovány velmi blízko u sebe. Číslo, které se zde má uložit, je možné zadat pomocí položky "Panel".
Funkce „RFEM 5 Member Component“ umožňuje uživateli přidat další informace pro geometrii (linie, křivky). Ty se zohlední při exportu do programu RFEM, aby bylo možné vytvořit pruty. V textovém poli (panelu) se zadá název materiálu a průřezu. Natočení prutu lze zadat pomocí „Number Slider“ v [rad]. Pro zadání kloubů na koncích prutu je třeba také načíst položku "RFEM 5 Member Hinge Component". Vstup se skládá ze 6 stupňů volnosti, které je možné individuálně nastavit. Pro uvolnění stupně volnosti je třeba zadat jako hodnotu "0", konstanty tuhosti se zde očekávají v jednotkách [N/m] nebo [Nm/rad]. Změna jednotky není možná. Nelinearity nelze aktuálně nastavovat.
"RFEM 5 Surface Component" se používá analogicky jako "RFEM 5 Member Component". Zadání geometrie očekává plochu. Na ni je možné materiál přidat pomocí položky "Panel". Tloušťku plochy lze zadat číselným posuvníkem v [m]. Typ tuhosti plochy lze navolit pomocí „Value List“ s předem definovanými typy.
Uzlové podpory lze vytvořit pomocí "RFEM 5 Nodal Support Component". Na vstupní straně lze definovat body, které se mají podepřít. V takovém případě doporučujeme použít již existující definiční uzly ploch nebo linií. Lze ovládat všech 6 stupňů volnosti. Hodnota "0" znamená uvolnění v příslušném směru, "-1" pevnou podporu. Konstanty tuhosti lze definovat stejně jako klouby na koncích prutu.


Soubor Grasshopper z grafiky byl uložen ke stažení. Je pouze třeba aktivovat funkci „RFEM 5 COM Component“.

Klíčová slova

Dlubal FAQ Grasshopper Rhino Rhinoceros Export Import Často kladené dotazy FAQ na téma Dlubal Otázka a odpověď o Dlubal

Linky

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 117x
  • Aktualizováno 23. listopadu 2020
Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 16. března 2021 13:00 - 14:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 18. března 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika | USA

Online školení 23. března 2021 13:00 - 16:00 EST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 30. března 2021 9:00 - 11:30

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

RFEM pro studenty | USA

Online školení 21. dubna 2021 13:00 - 16:00 EST

RFEM | Dřevo | USA

Online školení 5. května 2021 13:00 - 16:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 6. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 11. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EST

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Interakce konstrukce s podložím v programu RFEM

Webinář 27. října 2020 14:00 - 14:45 CET