Jaké funkce jsou k dispozici pro výměnu dat mezi programy Grasshopper a RFEM?

Odpověď

Po úspěšné instalaci rozhraní je uživateli k dispozici panel nástrojů společnosti Dlubal. Export do programu RFEM je možné ovládat pomocí příslušných komponent. Tyto stačí přetáhnout do programovacího rozhraní pomocí funkce Drag&Drop. Import z programu RFEM není možný.


„RFEM 5 COM Component“ umožňuje komunikaci mezi programy Grasshopper a RFEM. Jakmile je tato komponenta s informacemi o geometrii aktivována, spustí se export. Ten očekává otevřený soubor programu RFEM. Doporučujeme použít prázdný soubor, protože export přepíše resp. smaže všechny informace. Aktualizační mechanismus není v současné době implementován.
Funkce „RFEM 5 Member Component“ umožňuje uživateli přidat další informace pro geometrii (linie, křivky). Ty se zohlední při exportu do programu RFEM, aby bylo možné vytvořit pruty. V textovém poli (panelu) se zadá název materiálu a průřezu. Natočení prutu lze zadat pomocí „Number Slider“ v [rad].
„RFEM 5 Surface Component“ se používá analogicky jako „RFEM 5 Member Component“. Zadání geometrie očekává plochu. K ní je možné pomocí panelu přidat materiál. Tloušťka plochy se zadává pomocí číselného posuvníku v [m]. Typ tuhosti plochy lze navolit pomocí „Value List“ s předem definovanými typy.


Soubor Grasshopper z grafiky byl uložen ke stažení. Pro konečný export je třeba zadat už jen spojovací linie.

Klíčová slova

Grasshopper Rhino Rhinoceros Export Import

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD