1204x
003442
25.5.2022

RFEM 6 pro studenty | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí | 19. května 2022

Toto bezplatné online školení pro studenty o posouzení železobetonových konstrukcí v programu RFEM 6 představuje na praktických příkladech důležité funkce a možnosti modelování.

Tento záznam byl proveden dne 19.

Obsah:
00:00 Vítejte
03:07 Železobetonový nosník
29:13 Návrh železobetonové desky


Odkazy