Přípoje

Addony pro přípoje

  • Samostatný program FE-BUCKLING

Ocelové přípoje pro RFEM 6

Addon Ocelové přípoje v programu RFEM umožňuje analyzovat ocelové přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Vytvoření modelu probíhá zcela automaticky na pozadí a uživatel ho ovládá jednoduchým a známým zadáváním komponent. Zatížení vypočítaná na konečně-prvkovém modelu se pak použijí pro posouzení komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh).