Přídavný modul RF-/TIMBER NBR pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

RF-/TIMBER NBR provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti dřevěných prutů podle brazilské národní normy NBR 7190:1997.

V přídavném modulu RF‑/TIMBER NBR je k dispozici rozsáhlá databáze průřezů a materiálů s hodnotami stanovenými podle normy. Kromě analýzy napětí je v RF‑/TIMBER NBR také možné provádět stabilitní analýzu pro pruty podle metody náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu. Navíc lze provádět posouzení mezního stavu použitelnosti.

 1. Základní vlastnosti

  • Úlná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně importu všech odpovídajících informací a vnitřních sil
  • Posouzení prutů a sad prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinaci vnitřních sil
  • Stabilitní analýza pro klopení a vzpěr metodou náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti stanovením limitního průhybu
  • Databáze brazilských materiálů a průřezů
  • Uživatelsky definované zadávání obdélníkového a kruhového průřezu
  • Optimalizace průřezů s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
  • Volitelný import vzpěrných délek z přídavného modulu RF‑/STABILITY
  • Komplexní dokumentace výsledků s odkazem na použité rovnice posudků z normy
  • Široká škála možností pro filtrování a třídění výsledků včetně seznamu posouzení po sadách prutů, průřezů, místech X nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení či výsledků
  • Posouzení vlhkostních podmínek dřeva
  • Vizualizace stupně využití na modelu v programu RFEM/RSTAB
  • Export dat do programu MS Excel
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu se vyberou pruty a sady prutů, kombinace zatížení nebo výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti nebo použitelnosti. Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou přednastaveny, avšak lze je upravit přímo v modulu RF‑/TIMBER NBR. V databázi jsou uloženy příslušné materiálové charakteristiky podle normy.

  Při kontrole průřezů je možné zvolit pro posouzení vybraný průřez z programu RFEM/RSTAB nebo uvažovat upravený průřez. Po kontrole průřezu se definuje třída trvání zatížení, vlhkost dřeva a impregnace dřeva.

  Pro analýzu deformací jsou uvedeny vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Zde je možné také uvažovat směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

 3. 1.7 Vzpěrné délky - pruty

  Posouzení

  V průběhu výpočtu se posuzuje únosnost průřezu, tah a tlak podél vlákna, ohyb, ohyb, tah/tlak a smyk od příčných sil.

  Pro posouzení prutů vystavených vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu uvažuje program osový tlak, ohyb s tlakem a bez tlaku a ohyb s tahem. Průhyb nosníků a konzol je stanoven a srovnán s maximálním dovoleným průhybem.

  Vybrané pruty, sady prutů a zatížení lze přehledně analyzovat v samostatných návrhových případech, stejně jako posouzení stability.

  Důležité návrhové parametry, jako je například stabilitní analýza, štíhlost prutu a mezní průhyb je možné uživatelsky upravovat.

 4. 3D zobrazené využití na modelu v programu RFEM

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledných tabulkách spolu se všemi mezivýsledky (jako například rozhodující vnitřní síly, součinitele atp.). Tím je zajištěna přehlednost posouzení. Výsledky jsou seřazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, sadách prutů a prutech.

  Není-li posouzení dokončeno, je možné upravit odpovídající průřezy v optimalizačním procesu. Upravené průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro přepočet vnitřních sil.

  Využití jsou zobrazena v modelu programu RFEM/RSTAB různými barvami. Díky tomu lze jednoduše rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa. Ještě cílenější vyhodnocení umožňují diagramy výsledků pro určité pruty a sady prutů.

  Vstupní data a výsledková okna lze vložit do přehledných tabulek tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB, a to včetně všech podrobností posouzení a grafiky. Tímto způsobem je zajištěna celková a přehledná dokumentaci. Obsah tiskového protokolu a rozsah výstupních dat lze vybrat účelově pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL BS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL IS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL GB 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL CSA 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16-14

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL SIA 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL NTC-DF 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle mexické normy NTC-DF 2004

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže