Přídavný modul RF-/TIMBER NBR pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Dřevěná konstrukce - Železniční stanice v Canary Wharf, Londýn

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RF-/TIMBER NBR provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti dřevěných prutů podle brazilské národní normy NBR 7190:1997.

V přídavném modulu RF‑/TIMBER NBR je k dispozici rozsáhlá databáze průřezů a materiálů s hodnotami stanovenými podle normy. Kromě analýzy napětí je v RF‑/TIMBER NBR také možné provádět stabilitní analýzu pro pruty podle metody náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu. Navíc lze provádět posouzení mezního stavu použitelnosti.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně importu všech odpovídajících informací a vnitřních sil
  • Posouzení prutů a sledu prutů na tah, tlak, ohyb, smyk a kombinované vnitřní síly
  • Posouzení stability pro klopení a vzpěr metodou náhradního prutu nebo analýzy druhého řádu
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti formou omezení průhybů
  • Databáze brazilských materiálů a průřezů
  • Uživatelsky zadané obdélníkové a kruhové průřezy
  • Optimalizace průřezu s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
  • Volitelný import vzpěrných délek z přídavného modulu RSBUCK nebo RF-STABILITY
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení a popsané v normě
  • Různé možnosti filtrování a třídění výsledků včetně výsledků po prutech, průřezech, místech x, případně po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
  • Zohlednění vlhkostních podmínek provozu
  • Vizualizace stupně využití na modelu v programu RFEM/RSTAB
  • Export dat do programu MS Excel
 2. Dialog 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu se vyberou pruty a sady prutů, kombinace zatížení nebo výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti nebo použitelnosti. Materiály z programu RFEM/RSTAB jsou přednastaveny, avšak lze je upravit přímo v modulu RF‑/TIMBER NBR. V databázi jsou uloženy příslušné materiálové charakteristiky podle normy.

  Při kontrole průřezů je možné zvolit pro posouzení vybraný průřez z programu RFEM/RSTAB nebo uvažovat upravený průřez. Po kontrole průřezu se definuje třída trvání zatížení, vlhkost dřeva a impregnace dřeva.

  Pro analýzu deformací jsou uvedeny vztažné délky příslušných prutů a sad prutů. Zde je možné také uvažovat směr deformace, nadvýšení a typ nosníku.

 3. Dialog 1.7 Vzpěrné délky - pruty

  Posouzení

  V průběhu výpočtu se posuzuje únosnost průřezu, tah a tlak podél vlákna, ohyb, ohyb, tah/tlak a smyk od příčných sil.

  Pro posouzení prutů vystavených vzpěru nebo klopení podle metody náhradního prutu uvažuje program osový tlak, ohyb s tlakem a bez tlaku a ohyb s tahem. Průhyb nosníků a konzol je stanoven a srovnán s maximálním dovoleným průhybem.

  Vybrané pruty, sady prutů a zatížení lze přehledně analyzovat v samostatných návrhových případech, stejně jako posouzení stability.

  Důležité návrhové parametry, jako je například stabilitní analýza, štíhlost prutu a mezní průhyb je možné uživatelsky upravovat.

 4. 3D zobrazené využití na modelu v programu RFEM

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách. Všechny mezihodnoty (například rozhodující vnitřní síly, modifikační součinitele atp.) jsou součástí výsledků a zajišťují tak přehlednost posouzení. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů.

  Pokud analýza selže, je možné upravit příslušné průřezy v optimalizačním procesu. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro opětovné posouzení.

  V programu RFEM/RSTAB je využití barevně znázorněno v grafickém zobrazení modelu. Tímto způsobem lze rychle rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa průřezu. Specifické vyhodnocení zajišťují také průběhy výsledků, které lze zobrazit na prutu nebo na sadě prutů.

  Výstupní protokol může obsahovat nejen tabulky se vstupními daty a výsledky posouzení, ale také všechny grafiky. Tímto způsobem je zajištěna přehledná a názorná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL BS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle britské normy BS 5950-1:2000 nebo britské národní přílohy BS EN 1993-1-1

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL IS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle indické normy IS 800:2007

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL GB 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle čínské normy GB 50017-2003

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle australské normy AS 4100-1998

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL CSA 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle kanadské normy CSA S16-14

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL SIA 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle švýcarské normy SIA 263

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD