Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM/RSTAB

Popis produktu

 • Ocelová konstrukce

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members umožňuje posouzení prutů a sad prutů na únavu materiálu podle normy EN 1993-1-9.

Posouzení na únavu podle EN 1993-1-9 je založeno na principu jmenovitých napětí. Vnitřní síly se stanoví podle statiky prutů. Napětí se vypočítají podle mechaniky materiálů v místech očekávané tvorby trhlin. To znamená, že rozkmity jmenovitých napětí Δσ and Δt následkem účinků se porovnají s návrhovými hodnotami únavové pevnosti ΔσR a ΔtR.

V normě EN 1993-1-9 dále platí princip dílčích součinitelů spolehlivosti. Dílčí součinitel spolehlivosti γMf pro únavovou pevnost je odstupňován v závislosti na konceptu spolehlivosti a možných následcích porušení.

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pracuje s rozsáhlou databázi průřezů a s rozšiřitelnou databází materiálů, která obsahuje hodnoty pevnosti v souladu s normami.

 1. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech odpovídajících údajů a vnitřních sil
  • Stanovení rozkmitů napětí pro existující zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků
  • Libovolné přiřazení kategorií detailů k napěťovým bodům průřezu
  • Uživatelské zadání součinitelů ekvivalentního únavového poškození
  • Posouzení prutů a sad prutů podle EN 1993-1-9
  • Optimalizace průřezů s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků seřazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
  • Vizualizace kritéria posouzení na RFEM/RSTAB modelu
  • Export dat do MS Excel
 2. Dialog 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, které se zohlední při posouzení na odolnost proti únavě materiálu.

  Materiály z hlavního programu RFEM/RSTAB jsou automaticky přednastaveny a mohou být upraveny v přídavném modulu RF-/STEEL Fatigue Members. Materiálové charakteristiky uvedené v příslušné normě jsou uloženy v databázi materiálů.

  Posouzení vyžaduje zadání součinitele ekvivalentního únavového poškození a kategorie detailů pro existující napěťové body, které se mají při výpočtu zohlednit.

 3. Výsledky pro průřezy

  Posouzení

  Posouzení únavové pevnosti je založeno na analýze prostřednictvím součinitelů ekvivalentního únavového poškození. Rozkmity napětí pro ekvivalentní únavové poškození ΔσE,2 a ΔtE,2 ve vztahu k 2*106 cyklům napětí jsou porovnávány s mezními hodnotami únavové pevnosti ΔσC a ΔtC při 2*106 cyklů napětí odpovídající kategorie detailů s uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti.

  Tímto způsobem se získají příslušné požadavky posouzení. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů, účinků a také jednotlivých průřezů. Zároveň lze libovolně nastavit další parametry důležité pro posouzení, například výpočet všech průřezů podle simplexové metody.

 4. Grafika výsledků

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se výsledky zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách. Pro větší názornost posouzení mohou být všechny mezihodnoty (například rozhodujících vnitřních sil, součinitele přizpůsobení, a podobně) zahrnuty ve výsledcích. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů.

  Pokud je posouzení nevyhovující, lze optimalizovat příslušné průřezy. Optimalizované průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro opětovné posouzení.

  Stupeň využití je znázorněn na RFEM/RSTAB modelu různými barvami. To umožňuje rychle rozpoznat kritické nebo předimenzované oblasti. Specifické vyhodnocení zajišťují také průběhy výsledků, které lze zobrazit na prutu nebo na sadě prutů.

  Kromě vstupních údajů a výsledků s detaily posouzení v tabulkách se do tiskového protokolu může začlenit libovolná grafika. Tím je zaručena srozumitelná a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a rozsahu výstupních dat pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD