Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members umožňuje posouzení prutů a sad prutů na únavu materiálu podle normy EN 1993-1-9.

Posouzení na únavu podle EN 1993-1-9 je založeno na principu jmenovitých napětí. Vnitřní síly se stanoví podle statiky prutů. Napětí se vypočítají podle mechaniky materiálů v místech očekávané tvorby trhlin. To znamená, že rozkmity jmenovitých napětí Δσ and Δt následkem účinků se porovnají s návrhovými hodnotami únavové pevnosti ΔσR a ΔtR.

V normě EN 1993-1-9 dále platí princip dílčích součinitelů spolehlivosti. Dílčí součinitel spolehlivosti γMf pro únavovou pevnost je odstupňován v závislosti na konceptu spolehlivosti a možných následcích porušení.

Přídavný modul RF-/STEEL Fatigue Members pracuje s rozsáhlou databázi průřezů a s rozšiřitelnou databází materiálů, která obsahuje hodnoty pevnosti v souladu s normami.

 1. 000206

  Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech odpovídajících údajů a vnitřních sil
  • Stanovení rozkmitů napětí pro existující zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků
  • Libovolné přiřazení kategorií detailů k napěťovým bodům průřezu
  • Uživatelské zadání součinitelů ekvivalentního únavového poškození
  • Posouzení prutů a sad prutů podle EN 1993-1-9
  • Optimalizace průřezů s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků seřazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
  • Vizualizace kritéria posouzení na RFEM/RSTAB modelu
  • Export dat do MS Excel
 2. 1.1 Základní údaje

  000207

  Vstupní data

  Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, které se zohlední při posouzení na odolnost proti únavě materiálu.

  Materiály z hlavního programu RFEM/RSTAB jsou automaticky přednastaveny a mohou být upraveny v přídavném modulu RF-/STEEL Fatigue Members. Materiálové charakteristiky uvedené v příslušné normě jsou uloženy v databázi materiálů.

  Posouzení vyžaduje zadání součinitele ekvivalentního únavového poškození a kategorie detailů pro existující napěťové body, které se mají při výpočtu zohlednit.

 3. Výsledky pro průřezy

  000208

  Posouzení

  Posouzení únavové pevnosti je založeno na analýze prostřednictvím součinitelů ekvivalentního únavového poškození. Rozkmity napětí pro ekvivalentní únavové poškození ΔσE,2 a ΔtE,2 ve vztahu k 2*106 cyklům napětí jsou porovnávány s mezními hodnotami únavové pevnosti ΔσC a ΔtC při 2*106 cyklů napětí odpovídající kategorie detailů s uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti.

  Tímto způsobem se získají příslušné požadavky posouzení. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů, účinků a také jednotlivých průřezů. Zároveň lze libovolně nastavit další parametry důležité pro posouzení, například výpočet všech průřezů podle simplexové metody.

 4. Grafika výsledků a max. posouzení v programu RFEM

  000209

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledně uspořádaných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot (například rozhodujících vnitřních sil, součinitele přizpůsobení, a podobně), což přispívá k názornosti posouzení. Výsledky jsou řazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, prutech a sadách prutů.

  Pokud je posouzení nevyhovující, je možné upravit příslušné průřezy pomocí procesu optimalizace. Přitom lze převést optimalizované průřezy do programu RFEM/RSTAB pro opětovné posouzení.

  Stupeň využití je znázorněn na RFEM/RSTAB modelu různými barvami, aby bylo možné okamžitě rozeznat kritické nebo předimenzované oblasti. Specifické vyhodnocení zajišťují také průběhy výsledků, které lze zobrazit na prutu nebo na sadě prutů.

  Kromě vstupních údajů a výsledků s detaily posouzení v tabulkách se do tiskového protokolu může začlenit libovolná grafika. Tím je zajištěna srozumitelná a přehledně uspořádaná dokumentace. Navíc je k dispozici možnost podrobného nastavení obsahu protokolu a požadovaného rozsahu výstupních dat.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • STEEL Fatigue 8.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD