RF-/STEEL Fatigue Members | Vstupní data

Funkce programu

Po spuštění přídavného modulu je nutné vybrat pruty/sady prutů, zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků, které se zohlední při posouzení na odolnost proti únavě materiálu.

Materiály z hlavního programu RFEM/RSTAB jsou automaticky přednastaveny a mohou být upraveny v přídavném modulu RF-/STEEL Fatigue Members. Materiálové charakteristiky uvedené v příslušné normě jsou uloženy v databázi materiálů.

Posouzení vyžaduje zadání součinitele ekvivalentního únavového poškození a kategorie detailů pro existující napěťové body, které se mají při výpočtu zohlednit.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD