Přídavný modul RF-INFLUENCE pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Stanovení příčinkových čar a ploch

Přídavný modul RF-INFLUENCE programu RFEM generuje příčinkové čáry a plochy, které vznikají důsledkem konstantní návrhové síly, například normálové síly, smykové síly nebo ohybového momentu.

Příčinkové čáry a plochy se používají pro grafické znázornění způsobu, jakým jednotkové zatížení ovlivňuje vnitřní reakce v libovolném bodě zatížení modelu.

 1. Základní vlastnosti

  • Snadná definice jednotkových zatížení na RFEM modelu
  • Snadné zadávání posuzovaných bodů na prutech, plochách a podporách
  • Numerické a grafické znázornění výsledků pro jednotkové zatížení nebo pro určitý zkoumaný bod
  • Podrobný tiskový protokol včetně všech údajů o modelu a zatíženích pro každý posuzovaný bod a použité jednotkové zatížení
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Model prutové nebo plošné konstrukce vytvořený v programu RFEM se posuzuje v určitém bodě prostřednictvím působení jednotkového zatížení s definovanou velikostí a směrem. Při tom se určí, jakým způsobem ovlivňuje jednotkové zatížení vnitřní reakce ve zkoumaném bodě.

  Tato simulace je graficky znázorněna příčinkovou čarou nebo plochou, která vzniká v důsledku velikosti síly nebo momentu ve zkoumaném bodě modelu. Grafické znázornění lze využít k dalším analýzám nebo ke kontrole chování modelu.

  Přídavný modul RF-INFLUENCE určuje příčinkové čáry a plochy modelů, které se skládají z prutů i ploch.

 3. 2.3.2 Příčinkové plochy

  Výpočet

  Po zadání posuzovaných bodů se vygenerují příčinkové čáry a plochy. Poté se všechny průběhy výsledků zobrazí v tabulkách výsledků řazených podle bodů a jednotkových zatížení na pruty, plochy a podpory.

 4. Tiskový protokol

  Výsledky a export

  Výsledky všech příčinkových čár a ploch jsou uspořádány v tabulkovém seznamu a mohou se vyhodnotit graficky.

  Tabulky výsledků lze exportovat do MS Excel. Kromě toho je možné přidat vstupní data, výsledky i grafiky do globálního tiskového protokolu programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
580,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

RFEM Ostatní
RF-MOVE 5.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

RFEM Ostatní
RF-MOVE Surfaces 5.xx

Přídavný modul

Generování pohyblivého zatížení na plochy