Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM

Posouzení vícevrstvých ploch

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Velký dojem z programu a prezentace

„Podíval jsem se zpětně na webinář „Návrh křížem lepených dřevěných desek podle Eurokódu 5“ na YouTube a program a také velmi dobrá prezentace na mě udělaly opravdu dojem.“

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu napětí a průhybu vícevrstvých ploch. Výpočet probíhá podle laminátové teorie se zohledněním smykového spřažení.

Na základě uživatelsky definované struktury vrstev se vytvoří celková lokální matice tuhosti pro příslušnou plochu. Modul lze využít například pro posouzení křížem lepených dřevěných prvků, vláknových kompozitů nebo konstrukcí z vrstvených dílců.

K dispozici jsou následující normy:

 •  EN 1995-1-1:2004-11 (včetně národních příloh)
 •  DIN 1052:2010-12
 • United States of America ANSI/AWC NDS-2015 (LRFD a ASD)
 • United States of America ANSI/AWC NDS-2018 (LRFD a ASD)
 • Canada CSA O86-14

Zároveň lze posoudit vícevrstvé plochy bez nastavení normy.

 1. Základní vlastnosti

  • Obecná analýza napětí
  • Grafický a číselný výstup napětí a využití plně integrovaný do programu RFEM
  • Flexibilní posouzení s různým uspořádáním vrstev
  • Vysoká efektivita z důvodu malého množství požadovaných vstupních dat
  • Flexibilita díky podrobným možnostem nastavení pro základní a rozšiřující výpočty
  • Na základě zvoleného materiálového modelu a v něm obsažených vrstev se vytvoří lokální celková matice tuhosti dané plochy v programu RFEM. K  dispozici jsou tyto materiálové modely:
   • Ortotropní
   • Izotropní
   • Uživatelský
   • Hybridní (pro kombinace materiálových modelů)
  • Možnost uložení často používaných struktur vrstev do databáze
  • Stanovení základních, smykových a srovnávacích napětí
  • Jako výsledek jsou k dispozici kromě základních napětí také výsledná napětí podle DIN EN 1995-1-1 a jejich interakce.
  • Analýza napětí pro konstrukční dílce téměř libovolných tvarů
  • Srovnávací napětí podle různých hypotéz:
   • Energetická hypotéza (von Mises)
   • Teorie maximálního smykového napětí (Tresca)
   • Podmínka maximálního hlavního napětí (Rankine)
   • Podmínka maximálního poměrného přetvoření (Bach)
  • Výpočet příčných smykových napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo uživatelsky definovaných požadavků
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pomocí kontroly posunutí ploch
  • Uživatelsky definované nastavení mezního průhybu
  • Volitelné zohlednění spřažení vrstev
  • Diferencované výsledky jednotlivých složek napětí a využití napětí v tabulkách výsledků a grafice
  • Výsledná napětí pro každou vrstvu modelu
  • Výkaz materiálu pro posuzované plochy
  • Možnost úplně plynulého spřažení vrstev
 2. Vstupní data

  Pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti je třeba vybrat zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Po výběru posuzovaných ploch je nutné definovat vhodný materiálový model.

  Struktura vrstev, která tvoří základ pro výpočet tuhosti, se může libovolně měnit. Parametry stanovené vybraným materiálovým modelem lze dále upravovat. Také je možné upravit matici vrstev typu 3x3. Při generování tuhosti se tak dosáhne zcela volného výběru.

  Mezní napětí každé vrstvy jsou závislá na zvoleném materiálu. Také tyto hodnoty lze uživatelsky přizpůsobit.

 3. Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí maximální napětí, využití a posuny seřazené podle zatěžovacích stavů, ploch nebo bodů rastru. Stupeň využití se může vztahovat k libovolnému druhu napětí. Aktuálně zvolené místo je zvýrazněno na RFEM modelu.

  Kromě vyhodnocení výsledků v tabulkách výsledků lze graficky zobrazit napětí a využití v pracovním okně programu RFEM. Barvy a hodnoty přiřazené v panelu lze přizpůsobit vlastním požadavkům.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD