Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM

Produktové video: Přídavný modul RF-LAMINATE (anglicky)

Webinář: Posouzení CLT desek v programu RFEM

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Posouzení vícevrstvých ploch

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu napětí a průhybu vícevrstvých ploch. Výpočet probíhá podle laminátové teorie se zohledněním smykového spřažení.

Na základě uživatelsky definované struktury vrstev se vytvoří celková lokální matice tuhosti pro příslušnou plochu. Modul lze využít například pro posouzení křížem lepených dřevěných prvků, vláknových kompozitů nebo konstrukcí z vrstvených dílců.

K dispozici jsou následující normy:

 •  EN 1995-1-1:2004-11 (včetně národních příloh)
 •  DIN 1052:2010-12
 • United States of America ANSI/AWC NDS-2015 (LRFD a ASD)
 • United States of America ANSI/AWC NDS-2018 (LRFD a ASD)
 • Canada CSA O86-14

Zároveň lze posoudit vícevrstvé plochy bez nastavení normy.

 1. Tabulka 1.1 Základní údaje

  Základní vlastnosti

  • Obecná analýza napětí
  • Grafické a číselné výsledky napětí a využití napětí jsou plně integrovány do programu RFEM
  • Flexibilní konstrukce s různými skladbami vrstev
  • Vysoká efektivita z důvodu malého množství požadovaných vstupních dat
  • Flexibilita díky podrobným možnostem nastavení pro základní a rozšiřující výpočty
  • Na základě zvoleného materiálového modelu a v něm obsažených vrstev se vytvoří lokální celková matice tuhosti dané plochy v programu RFEM. K  dispozici jsou tyto materiálové modely:
   • Ortotropní
   • Izotropní
   • Uživatelské zadání
   • Hybridní (pro kombinace materiálových modelů)
  • Možnost uložení často používaných struktur vrstev do databáze
  • Stanovení základních, smykových a srovnávacích napětí
  • Jako výsledek jsou k dispozici kromě základních napětí také výsledná napětí podle DIN EN 1995-1-1 a jejich působení.
  • Analýza napětí pro konstrukční dílce téměř libovolných tvarů
  • Srovnávací napětí podle různých postupů:
   • Energetická hypotéza (von Mises)
   • Teorie maximálního smykového napětí (Tresca)
   • Podmínka maximálního hlavního napětí (Rankine)
   • Podmínka maximálního poměrného přetvoření (Bach)
  • Výpočet příčných smykových napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo uživatelsky definovaných požadavků
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pomocí prošetření posunutí ploch
  • Uživatelsky definované nastavení mezního průhybu
  • Volitelné zohlednění spřažení vrstev
  • Podrobný výstup různých složek napětí a využití v tabulkách a grafice
  • Výsledná napětí pro každou vrstvu modelu
  • Výkaz materiálu pro posuzované plochy
  • Možnost úplně plynulého spřažení vrstev
 2. Detaily pro výpočet napětí

  Vstupní data

  Pro posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti je třeba vybrat zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Po výběru ploch, které se mají navrhnout, můžeme definovat příslušný materiálový model.

  Konstrukce vrstev, které jsou základem pro výpočet tuhosti, se mohou lišit. Parametry vybraného materiálového modelu lze upravovat podle individuálních potřeb. Matici 3 x 3 lze modifikovat. Při generování tuhosti se tak dosáhne zcela volného výběru.

  Mezní napětí každé vrstvy jsou definována vybraným materiálem. Hodnoty lze upravovat na základě uživatelsky zadaných specifikací.

 3. Výsledky v grafice RFEMu

  Výsledky

  Po výpočtu se zobrazí maximální napětí, využití napětí a posuny podle zatěžovacích stavů, ploch nebo bodů rastru. Stupeň využití lze zobrazit pro libovolný druh napětí. V umístění v programu RFEM je aktuální poloha barevně zvýrazněna.

  Kromě vyhodnocení výsledků v tabulkách lze graficky zobrazit pracovní napětí a využití také v pracovním okně RFEMu. K tomu lze upravit barvy a hodnoty přiřazené v panelu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Přídavný modul

Posouzení nepřímých dřevěných spojů podle Eurokódu 5

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD