Přídavný modul RF-LAMINATE pro RFEM

Produktové video: Přídavný modul RF-LAMINATE (anglicky)

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení vícevrstvých ploch

Přídavný modul RF-LAMINATE provádí analýzu napětí a průhybu vícevrstvých a sendvičových ploch. Výpočet probíhá podle sendvičové (laminátové) teorie se zohledněním smykového spřažení.

Na základě uživatelsky definované struktury vrstev se vytvoří celková lokální matice tuhosti pro příslušnou plochu. Modul lze využít například pro posouzení křížem lepených dřevěných prvků, vláknových kompozitů nebo konstrukcí z vrstvených dílců.

K dispozici jsou následující normy:

 •  EN 1995-1-1:2004-11 (včetně národních příloh)
 •  DIN 1052:2010-12
 • United States of America ANSI/AWC NDS-2015 (LRFD a ASD)

Zároveň je možné posoudit vícevrstvé plochy bez nastavení normy.

 1. Tabulka 1.1 Základní údaje

  000385

  Základní vlastnosti

  • Obecná analýza napětí
  • Grafický a číselný výstup napětí a využití plně integrovaný do programu RFEM
  • Flexibilní posouzení s různým uspořádáním vrstev
  • Vysoká efektivita z důvodu malého množství požadovaných vstupních dat
  • Flexibilita díky podrobným možnostem nastavení pro základní a rozšiřující výpočty
  • Na základě zvoleného materiálového modelu a v něm obsažených vrstev se vytvoří lokální celková matice tuhosti dané plochy v programu RFEM. K  dispozici jsou tyto materiálové modely:
   • Ortotropní
   • Izotropní
   • Uživatelský
   • Hybridní (pro kombinace materiálových modelů)
  • Možnost uložení často používaných struktur vrstev do databáze
  • Stanovení základních, smykových a srovnávacích napětí
  • Kromě základních napětí jsou k dispozici napětí podle DIN 1052 a také interakce těchto napětí
  • Analýza napětí pro konstrukční dílce téměř libovolných tvarů
  • Srovnávací napětí podle různých hypotéz:
   • Energetická hypotéza (von Mises)
   • Teorie maximálního smykového napětí (Tresca)
   • Podmínka maximálního hlavního napětí (Rankine)
   • Podmínka maximálního poměrného přetvoření (Bach)
  • Výpočet příčných smykových napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo uživatelsky definovaných požadavků
  • Posouzení mezního stavu použitelnosti pomocí kontroly posunutí ploch
  • Uživatelsky definované nastavení mezního průhybu
  • Volitelné zohlednění spřažení vrstev
  • Diferencované výsledky jednotlivých složek napětí a využití napětí v tabulkách výsledků a grafice
  • Výsledná napětí pro každou vrstvu modelu
  • Výkaz materiálu pro posuzované plochy
  • Možnost úplně plynulého spřažení vrstev
 2. Detaily pro výpočet napětí

  000386

  Vstupní data

  Nejdříve se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatěžovacích stavů a kombinace výsledků pro posouzení mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Jestliže se posuzované plochy vybraly pomocí funkce [Vybrat], je nutné definovat vhodný materiálový model.

  Struktura vrstev, která tvoří základ pro výpočet tuhosti, se může libovolně měnit. Parametry stanovené vybraným materiálovým modelem lze dále upravovat. Zároveň je možné upravit také matici vrstev typu 3x3, což umožňuje volný výběr při generování tuhostí.

  Mezní napětí každé vrstvy jsou závislá na zvoleném materiálu. Také tyto hodnoty lze uživatelsky přizpůsobit.

 3. Výsledky v grafice RFEMu

  000387

  Výsledky

  Po skončení výpočtu se zobrazí maximální napětí, využití a posuny seřazené podle zatěžovacích stavů, ploch nebo bodů rastru. Stupeň využití se může vztahovat k libovolnému druhu napětí. Aktuálně zvolené místo je zvýrazněno na RFEM modelu.

  Kromě vyhodnocení výsledků v tabulkách výsledků je možné graficky znázornit napětí a využití v pracovním okně programu RFEM. Barvy a hodnoty přiřazené v panelu lze přizpůsobit vlastním požadavkům.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-LAMINATE 5.xx

  1 120,00 USD

 • Další licence

  504,00 USD