SHAPE-MASSIVE - Masivní průřezy

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu masivních průřezů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program SHAPE-MASSIVE pro průřezové charakteristiky určuje hodnoty libovolných masivních průřezů a počítá jejich napětí. Kromě toho nabízí možnost posouzení železobetonu podle Eurokódu 2 a dalších norem.

Samostatný program SHAPE-MASSIVE nabízí možnost propojení s hlavními programy RFEM a RSTAB: Průřezy programu SHAPE-MASSIVE lze vybrat v databázi programu pro statické výpočty metodou konečných prvků nebo programu pro prutové konstrukce a naopak - vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze načíst a posoudit v SHAPE-MASSIVE.

Vstupní data je možné zadat graficky, ve formě tabulek nebo importovat ve formátu DXF.

 1. Základní vlastnosti

  • Modelování průřezu pomocí polygonálně ohraničených ploch, otvorů a bodových ploch (výztuže)
  • Automatické nebo individuální uspořádání napěťových bodů
  • Rozšiřitelná databáze materiálů pro beton, ocel a betonářskou výztuž
  • Průřezové charakteristiky železobetonových a spřažených průřezů
  • Posouzení napětí podle různých teorií - von Mises nebo Tresca
  • Posouzení železobetonu podle:
   • DeutschlandDIN 1045-1:2008-08
   • DeutschlandDIN 1045:1988-07
   • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
   • European UnionEN 1992-1-1:2004
  • Pro posouzení podle EN 1992-1-1:2004 jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
   • NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Nizozemsko)
   • CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
   • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
   • UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Španělsko)
   • EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dánsko)
   • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • NP k BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polsko)
   • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
   • NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
   • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   • SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)

  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Posouzení železobetonu na napětí a protažení, návrhovou bezpečnost nebo přímé posouzení
  • Výsledný seznam výztuže a celková plocha výztuže
  • Tiskový protokol s možností tisku zkrácené formy protokolu
 2. Základní údaje o průřezu

  Vstupní data

  Průřez se modeluje libovolně pomocí ploch ohraničených polygonálními liniemi, a to včetně otvorů a bodových ploch (výztuže). Případně je možné využít DXF rozhraní a převzít geometrická data. Rozsáhlá databáze materiálů usnadňuje modelování složených průřezů.

  Nastavením mezních průměrů a priorit lze zohlednit odstupňování výztuže. Navíc je možné uvažovat příslušná krytí betonu a předpětí.

 3. Průřezové charakteristiky

  Průřezové charakteristiky

  • Celková plocha A
  • Smykové plochy A y a A z s příčným smykem a bez něj
  • Poloha těžiště yS , zS
  • Momenty setrvačnosti Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , Ip
  • Úhel natočení hlavních os α
  • Poloměry setrvačnosti iy , iz , iyz , iu , iv , ip
  • Moment setrvačnosti v kroucení It
  • Hmotnost průřezu G a obvod průřezu U
  • Poloha středu smyku yM , zM
  • Výsečové momenty setrvačnosti Iω, S , Iω, M
  • Max./min. průřezové moduly Wy , Wz , Wu , Wv a Wt
  • Plastické průřezové moduly Wy, pl , Wz, pl , Wu, pl , Wv, pl
  • Napěťová funkce podle Prandtla Φ
  • Derivace Φ podle y a z
  • Deplanace ω
 4. Normálové napětí sigma_x

  Analýza napětí

  • Normálová napětí σx vlivem normálové síly a ohybu
  • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a kroucení
  • Srovnávací napětí σv a jejich porovnání s mezními napětími
  • Využití vzhledem k srovnávacím napětím
  • Normálová napětí σx vlivem jednotkové normálové síly N
  • Smyková napětí τ vlivem jednotkových smykových sil Vy, Vz, Vu, Vv
  • Normálová napětí σx vlivem jednotkových momentů My, Mz Mu, Mv
 5. Napětí betonu a napětí výztuže

  Posouzení železobetonu

  • Napětí σ a protažení ε betonu a výztuže bez zohlednění pevnosti betonu v tahu (stav II)
  • Posouzení na mezní stav únosnosti (návrhová bezpečnost) nebo na definované vnitřní síly
  • Poloha neutrální osy a0, y0,N, z0,N
  • Zakřivení ky, kz
  • Protažení v nulovém bodě ε0 a rozhodující protažení na tlačeném okraji ε1 a na taženém okraji ε2
  • Rozhodující protažení oceli ε2s
 6. Tiskový protokol

  Výsledky

  Všechny výsledky se dají snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

  Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEMRSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují. Navíc lze vytvořit tiskový protokol ve zkrácené podobě, který obsahuje všechny příslušné údaje o průřezu a uživatelem zadaný obrázek průřezu.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.