SHAPE-MASSIVE - masivní průřezy

Libovolně polygonálně ohraničené průřezy

 • program SHAPE-MASSIVE

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu pro masivní průřezy

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Program pro průřezové charakteristiky SHAPE-MASSIV funguje samostatně. Program stanovuje průřezové charakteristiky libovolných masivních průřezů a počítá v nich napětí. Kromě toho je v něm možné provést posouzení železobetonu podle Eurokódu 2 a dalších norem.

Program SHAPE-MASSIVE má možnost připojení k programům RFEM a RSTAB: Průřezy z programu SHAPE-MASSIVE jsou k dispozici také v databázi programu RFEM pro výpočty MKP a programu RSTAB pro prutové konstrukce; naopak vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze importovat a posoudit v programu SHAPE-MASSIVE.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách anebo importovat ve formátu DXF.


1

Základní vlastnosti

 • Modelování průřezu pomocí polygonálně ohraničených ploch, otvorů a bodových ploch (výztuže)
 • Automatické nebo individuální uspořádání napěťových bodů
 • Rozšiřitelná databáze materiálů pro beton, ocel a betonářskou výztuž
 • Průřezové charakteristiky železobetonových a spřažených průřezů
 • Posouzení napětí podle různých teorií - von Mises nebo Tresca
 • Posouzení železobetonu podle:
  • Germany DIN 1045-1:2008-08
  • Germany DIN 1045:1988-07
  • Austria ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • European Union EN 1992-1-1:2004
 • Pro posouzení podle EN 1992-1-1:2004 jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Germany DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  • Netherlands NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Nizozemsko)
  • Czech Republic CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
  • Austria ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
  • Spain UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Španělsko)
  • Denmark EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dánsko)
  • Slovenia SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • France NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  • Slovakia STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • Finland SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  • United Kingdom BS EN 1992-1-1:2004 (Velká Británie)
  • Singapore SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • Portugal NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  • Italy UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • Sweden SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • Poland PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polsko)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
  • Cyprus CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
  • Lithuania LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  • Romania SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
 • Kromě výše uvedených národních příloh (NP) lze také definovat uživatelské NP s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Posouzení železobetonu na napětí a protažení, návrhovou bezpečnost nebo přímé posouzení
  • Výsledný seznam výztuže a celková plocha výztuže
  • Tiskový protokol s možností tisku zkrácené formy protokolu
2

Vstupní data

Průřez se modeluje libovolně pomocí ploch ohraničených polygonálními liniemi, a to včetně otvorů a bodových ploch (výztuže). Případně je možné využít DXF rozhraní a převzít geometrická data. Rozsáhlá databáze materiálů usnadňuje modelování složených průřezů.

Nastavením mezních průměrů a priorit lze zohlednit odstupňování výztuže. Navíc je možné uvažovat příslušná krytí betonu a předpětí.

3

Průřezové charakteristiky

 • Celková plocha A
 • Smykové plochy A y a A z s příčným smykem a bez něj
 • Poloha těžiště yS , zS
 • Momenty setrvačnosti Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , Ip
 • Úhel natočení hlavních os α
 • Poloměry setrvačnosti iy , iz , iyz , iu , iv , ip
 • Moment setrvačnosti v kroucení It
 • Hmotnost průřezu G a obvod průřezu U
 • Poloha středu smyku yM , zM
 • Výsečové momenty setrvačnosti Iω, S , Iω, M
 • Max./min. průřezové moduly Wy , Wz , Wu , Wv a Wt
 • Plastické průřezové moduly Wy, pl , Wz, pl , Wu, pl , Wv, pl
 • Napěťová funkce podle Prandtla Φ
 • Derivace Φ podle y a z
 • Deplanace ω
4

Analýza napětí

 • Normálová napětí σx od normálové síly a ohybu
 • Smyková napětí τ od smykové síly a kroucení
 • Srovnávací napětí σv ve srovnání s mezním napětím
 • Využití vzhledem k srovnávacím napětím
 • Normálové napětí σx od jednotkové normálové síly N
 • Smykové napětí τ od jednotkových smykových sil Vy, Vz, Vu, Vv
 • Normálové napětí σx od jednotkových momentů My, Mz, Mu, Mv
5

Posouzení železobetonu

 • Napětí σ a protažení ε betonu a výztuže bez zohlednění pevnosti betonu v tahu (stav II)
 • Posouzení na mezní stav únosnosti (návrhová bezpečnost) nebo na definované vnitřní síly
 • Poloha neutrální osy a0, y0,N, z0,N
 • Zakřivení ky, kz
 • Protažení v nulovém bodě ε0 a rozhodující protažení na tlačeném okraji ε1 a na taženém okraji ε2
 • Rozhodující protažení oceli ε2s
6

Výsledky

Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokým standardům programů {%/#/cs/produkty/rfem-5/co-is-rfem RFEM]] a {%/cs/produkty/rstab- 8/co-je -rstab RSTAB]]. Úpravy se automaticky aktualizují. Kromě toho lze redukovaný protokol vytisknout ve zkrácené podobě se všemi relevantními údaji a uživatelsky definovaným grafickým zobrazením průřezů.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.


Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.