SHAPE-MASSIVE - masivní průřezy

Libovolně polygonálně ohraničené průřezy

 • program SHAPE-MASSIVE

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu pro masivní průřezy

Další informace

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Program pro průřezové charakteristiky SHAPE-MASSIV funguje samostatně. Program stanovuje průřezové charakteristiky libovolných masivních průřezů a počítá v nich napětí. Kromě toho je v něm možné provést posouzení železobetonu podle Eurokódu 2 a dalších norem.

Program SHAPE-MASSIVE má možnost připojení k programům RFEM a RSTAB: Průřezy z programu SHAPE-MASSIVE jsou k dispozici také v databázi programu RFEM pro výpočty MKP a programu RSTAB pro prutové konstrukce; naopak vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze importovat a posoudit v programu SHAPE-MASSIVE.

Data lze zadávat graficky, v tabulkách anebo importovat ve formátu DXF.


1

Základní vlastnosti

 • Modelování průřezu pomocí polygonálně ohraničených ploch, otvorů a bodových ploch (výztuže)
 • Automatické nebo individuální uspořádání napěťových bodů
 • Rozšiřitelná databáze materiálů pro beton, ocel a betonářskou výztuž
 • Průřezové charakteristiky železobetonových a spřažených průřezů
 • Posouzení napětí podle různých teorií - von Mises nebo Tresca
 • Posouzení železobetonu podle:
  • DeutschlandDIN 1045-1:2008-08
  • DeutschlandDIN 1045:1988-07
  • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
  • European UnionEN 1992-1-1:2004
 • Pro posouzení podle EN 1992-1-1:2004 jsou k dispozici následující národní přílohy:
  • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Německo)
  • NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Nizozemsko)
  • CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
  • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
  • UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Španělsko)
  • EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dánsko)
  • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  • NP k BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polsko)
  • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
  • NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
  • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  • SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)

Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Posouzení železobetonu na napětí a protažení, návrhovou bezpečnost nebo přímé posouzení
 • Výsledný seznam výztuže a celková plocha výztuže
 • Tiskový protokol s možností tisku zkrácené formy protokolu
2

Vstupní data

Průřez se modeluje libovolně pomocí ploch ohraničených polygonálními liniemi, a to včetně otvorů a bodových ploch (výztuže). Případně je možné využít DXF rozhraní a převzít geometrická data. Rozsáhlá databáze materiálů usnadňuje modelování složených průřezů.

Nastavením mezních průměrů a priorit lze zohlednit odstupňování výztuže. Navíc je možné uvažovat příslušná krytí betonu a předpětí.

3

Průřezové charakteristiky

 • Celková plocha A
 • Smykové plochy A y a A z s příčným smykem a bez něj
 • Poloha těžiště yS , zS
 • Momenty setrvačnosti Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , Ip
 • Úhel natočení hlavních os α
 • Poloměry setrvačnosti iy , iz , iyz , iu , iv , ip
 • Moment setrvačnosti v kroucení It
 • Hmotnost průřezu G a obvod průřezu U
 • Poloha středu smyku yM , zM
 • Výsečové momenty setrvačnosti Iω, S , Iω, M
 • Max./min. průřezové moduly Wy , Wz , Wu , Wv a Wt
 • Plastické průřezové moduly Wy, pl , Wz, pl , Wu, pl , Wv, pl
 • Napěťová funkce podle Prandtla Φ
 • Derivace Φ podle y a z
 • Deplanace ω
4

Analýza napětí

 • Normálová napětí σx od normálové síly a ohybu
 • Smyková napětí τ od smykové síly a kroucení
 • Srovnávací napětí σv ve srovnání s mezním napětím
 • Využití vzhledem k srovnávacím napětím
 • Normálové napětí σx od jednotkové normálové síly N
 • Smykové napětí τ od jednotkových smykových sil Vy, Vz, Vu, Vv
 • Normálové napětí σx od jednotkových momentů My, Mz, Mu, Mv
5

Posouzení železobetonu

 • Napětí σ a protažení ε betonu a výztuže bez zohlednění pevnosti betonu v tahu (stav II)
 • Posouzení na mezní stav únosnosti (návrhová bezpečnost) nebo na definované vnitřní síly
 • Poloha neutrální osy a0, y0,N, z0,N
 • Zakřivení ky, kz
 • Protažení v nulovém bodě ε0 a rozhodující protažení na tlačeném okraji ε1 a na taženém okraji ε2
 • Rozhodující protažení oceli ε2s
6

Výsledky

Všechny výsledky se dají snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEMRSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují. Navíc lze vytvořit tiskový protokol ve zkrácené podobě, který obsahuje všechny příslušné údaje o průřezu a uživatelem zadaný obrázek průřezu.

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 206

[email protected]

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované za použití programů Dlubal

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány za použití programů Dlubal Software.

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.