SHAPE-MASSIVE - Masivní průřezy

1-de-ergebnisse-spannungsausnutzung-einer-schiene

Výsledky - Využití napětí u kolejnice

2-de-ergebnisse-stahlspannungen-und-erforderliche-bewehrung

Výsledky - Napětí výztužné oceli a nutná výztuž

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Průřezové charakteristiky, analýza napětí a posouzení železobetonu masivních průřezů

Samostatný program SHAPE-MASSIVE pro průřezové charakteristiky určuje hodnoty libovolných masivních průřezů a počítá jejich napětí. Kromě toho nabízí možnost posouzení železobetonu podle Eurokódu 2 a dalších norem.

Samostatný program SHAPE-MASSIVE nabízí možnost propojení s hlavními programy RFEM a RSTAB: Průřezy programu SHAPE-MASSIVE lze vybrat v databázi programu pro statické výpočty metodou konečných prvků nebo programu pro prutové konstrukce a naopak - vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze načíst a posoudit v SHAPE-MASSIVE.

Vstupní data je možné zadat graficky, ve formě tabulek nebo importovat ve formátu DXF.

 1. Základní vlastnosti

  • Modelování průřezů pomocí ploch, otvorů a bodových oblastí (výztuží) omezených polygony
  • Automatické nebo individuální uspořádání napěťových bodů
  • Rozšiřitelná databáze betonu, oceli a výztužných materiálů
  • Průřezové charakteristiky železobetonových a spřažených průřezů
  • Posouzení napětí s hypotézou únosnosti podle von Misese a podle Trescy
  • Posouzení železobetonu podle:
   • DeutschlandDIN 1045-1: 2008-08
   • DeutschlandDIN 1045: 1988-07
   • ÖNORM B 4700: 2001-06-01
   • European UnionEN 1992-1-1: 2004
  • Pro posouzení podle EN 1992-1-1: 2004 jsou k dispozici následující Národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1992-1-1/NA: 2013-04 (Německo)
   • NEN-EN 1992-1-1/NA: 2011-11 (Nizozemsko)
   • CSN EN 1992-1-1/NA: 2006-11 (Česká republika)
   • ÖNORM B 1992-1-1: 2011-12 (Rakousko)
   • UNE EN 1992-1-1/NA: 2010-11 (Španělsko)
   • EN 1992-1-1 DK NA: 2007-11 (Dánsko)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • NF EN 1992-1-1/NA: 2007-03 (Francie)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   • NA podle BS EN 1992-1-1: 2004 (Spojené království)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • SS EN 1992-1-1/NA: 2008 (Švédsko)
   • PN EN 1992-1-1/NA: 2008-04 (Polsko)
   • NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgie)
   • NA podle CYS EN 1992-1-1: 2004/NA: 2009 (Kypr)
   • BDS EN 1992-1-1: 2005/NA:2011 (Bulharsko)
   • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   • SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)

  Kromě výše uvedených národních příloh lze definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Posouzení železobetonu pro rozdělení napětí, deformace, pro posouzení bezpečnosti nebo pro přímé posouzení
  • Výsledky seznamu výztuže a celkové plochy výztuže
  • Tiskový protokol s možností vytisknout krátký formulář
 2. Základní údaje o průřezu

  Vstupní data

  Průřez se modeluje libovolně pomocí ploch ohraničených polygonálními liniemi, a to včetně otvorů a bodových ploch (výztuže). Případně je možné využít DXF rozhraní a převzít geometrická data. Rozsáhlá databáze materiálů usnadňuje modelování složených průřezů.

  Nastavením mezních průměrů a priorit lze zohlednit odstupňování výztuže. Navíc je možné uvažovat příslušná krytí betonu a předpětí.

 3. Průřezové charakteristiky

  Průřezové charakteristiky

  • Celková plocha A
  • Smykové plochy Ay a Az s příčným smykem a bez něj
  • Poloha těžiště yS, zS
  • Plošné momenty druhého stupně Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip
  • Úhel natočení hlavních os α
  • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip
  • Moment setrvačnosti v kroucení It
  • Hmotnost průřezu G a obvod průřezu U
  • Poloha středu smyku yM, zM
  • Výsečové momenty setrvačnosti Iω,S, Iω,M
  • Max./min. průřezové moduly Wy, Wz, Wu, Wv a Wt
  • Plastické průřezové moduly Wy,pl, Wz,pl, Wu,pl, Wv,pl
  • Napěťová funkce podle Prandtla Φ
  • Derivace Φ podle y a z
  • Deplanace ω
 4. Normálové napětí sigma_x

  Analýza napětí

  • Normálová napětí σx vlivem normálové síly a ohybu
  • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a kroucení
  • Srovnávací napětí σv a jejich porovnání s mezními napětími
  • Využití vzhledem k srovnávacím napětím
  • Normálová napětí σx vlivem jednotkové normálové síly N
  • Smyková napětí τ vlivem jednotkových smykových sil Vy, Vz, Vu, Vv
  • Normálová napětí σx vlivem jednotkových momentů My, Mz Mu, Mv
 5. Napětí betonu a napětí výztuže

  Posouzení železobetonu

  • Napětí σ a protažení ε betonu a výztuže bez zohlednění pevnosti betonu v tahu (stav II)
  • Posouzení na mezní stav únosnosti (návrhová bezpečnost) nebo na definované vnitřní síly
  • Poloha neutrální osy a0, y0,N, z0,N
  • Zakřivení ky, kz
  • Protažení v nulovém bodě ε0 a rozhodující protažení na tlačeném okraji ε1 a na taženém okraji ε2
  • Rozhodující protažení oceli ε2s
 6. Tiskový protokol

  Výsledky

  Všechny výsledky se dají snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

  Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují. Navíc lze vytvořit tiskový protokol ve zkrácené podobě, který obsahuje všechny příslušné údaje o průřezu a uživatelem zadaný obrázek průřezu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.