RX-TIMBER Column

Posouzení dřevěných sloupů podle EN 1995-1-1 (Eurokód 5) nebo DIN 1052:2008-12

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program RX-TIMBER Column navrhuje obdélníkové a kruhové dřevěné sloupy podle norem EN 1995‑1‑1 (EC 5) nebo DIN 1052:2008. Během výpočtu se provádí také posouzení na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a posouzení požární odolnosti.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení u následujících typů sloupů:
   • Kyvná stojka, případně s pružným podepřením hlavy nebo patky
   • Konzola, případně s pružným podepřením nohy
  • Jednoduché zadání geometrie s názornými obrázky
  • Rozsáhlá databáze materiálů
  • Přiřazení modelu k třídám služeb a specifikace kategorií služeb
  • Detailní nastavení posouzení požární odolnosti
  • Specifikace mezní deformace pro posouzení mezního stavu použitelnosti
  • Stanovení návrhových poměrů, podporových sil a deformací
  • Pro posouzení podle EC 5 (EN 1995) jsou k dispozici následující národní přílohy:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Německo)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgie)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dánsko)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finsko)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francie)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Itálie)
   • NEN EN 1995-1-1/Pozn: 2007-11 (Nizozemsko)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Rakousko)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polsko)
   • SS EN 1995-1-1 (Švédsko)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Slovensko)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-03 (Slovinsko)
   • CSN EN 1995-1-1: 2007-09 (Česká republika)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Spojené království)
  • Automatické generování zatížení větrem a sněhem
  • Několik volitelných slev podle vybrané normy
  • Přímý export dat do MS Excel
  • Jazyky programu: angličtina, němčina, čeština, italština, španělština, francouzština, portugalština, polština, čínština, holandština a ruština
  • Ověřitelné výstupní protokoly včetně všech požadovaných návrhů. Výstupní protokol je k dispozici v mnoha výstupních jazycích, např. V angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině, ruštině, češtině, polštině, portugalštině, čínštině nebo holandštině.
  • Přímý import souborů stp z různých CAD programů
 2. .1 Základní údaje

  Vstupní data

  Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje třídy pevnosti pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo specifikované v příslušné normě.

  Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů.

 3. .3 Řídící parametry

  Posouzení

  V programu RX-TIMBER Column lze definovat následující parametry výpočtu:

  • Výběr požadovaných posouzení (únosnost, použitelnost, požární odolnost)
  • Nastavení zobrazení podporových sil a deformací
  • Definice parametrů pro posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody
 4. 2.2 Posouzení únosnosti

  Výsledky

  Po výpočtu se výsledky provedených posouzení včetně všech požadovaných mezivýsledků zobrazí v přehledně uspořádaných tabulkách výsledků seřazených podle různých kritérií.

  Protože mezilehlé hodnoty jsou v programu podrobně zobrazeny, je u všech posouzení zaručena průhlednost. Dále je možné zobrazit rozdělení výsledků pro každé místo x sloupu. Lze tak zobrazit deformace a jednotlivé vnitřní síly.

  Posudky s podrobnostmi o posouzení a vybranými průběhy výsledků lze doplnit do výstupního protokolu s přehlednou dokumentací. Můžeme zvolit, které údaje se ve výstupním protokolu zobrazí.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
360,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Samostatný program

Posouzení lepených lamelových nosníků

Cena za první licenci
1 120,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Samostatný program

Analýza a návrh spojitých nosníků podle Eurokódu 5 nebo DIN 1052

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Samostatný program

Posouzení sdružených vaznic a spojitých nosníků

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Brace 2.xx

Samostatný program

Posouzení střešních ztužidel dřevěných konstrukcí

Cena za první licenci
360,00 USD
Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Roof 2.xx

Samostatný program

Posouzení dřevěných krovů

Cena za první licenci
360,00 USD