Most pro pěší Shuter Street Bridge v Torontu, Kanada

Projekt zákazníka

Od března 2011 spojuje nový 30metrový skleněný most pro pěší nemocnici sv. Michala s novým výzkumným centrem Li Ka Shing Knowledge Institute v Torontu. Nosná konstrukce se skládá z několika oválných ocelových prstenců, které jsou vzájemně spleteny. Most s výškou průřezu 4,60 m a šířkou 3,80 m navrhla společnost Diamond and Schmitt Architects z Toronta.

Statika a konstrukce
Gartner Steel and Glass GmbH, Würzburg, Německo
josef-gartner.permasteelisagroup.com

Josef Gartner USA
Chicago, USA
Architektonický návrh
Diamond and Schmitt Architects Inc.
Toronto, Kanada
Testování Carruthers & Wallace Ltd.
Toronto, Kanada
Investor St. Michael's Hospital
Toronto, Kanada

Model

Jelikož lidé v Torontu používají hlavně podzemní systém pěších cest, takzvaný PATH systém o délce okolo 28 km, pouze architektonická originalita mostu mohla přesvědčit město, aby udělilo povolení k jeho stavbě. Zakřivené a tepelně předpjaté skleněné tabule dodávají nosné konstrukci ze zakřivených, vzájemně se křížících trubek lehkost a díky nim vypadá most z každého úhlu pohledu jinak.

Konstrukce

Vzhledem k pohybům budov a požadavku nepřenášet hlavní síly do konstrukce budov byl most navržen jako staticky určitá konstrukce. Pevný bod, a tím i přenos vodorovných sil byl umístěn na straně staré budovy. Průřez mostu je eliptický. Nosný tubus je tvořen velkým množstvím paralelních kruhových trubek, které protínají kruhové trubky umístěné paralelně v opačném směru.

Posouzení

Most byl navržen podle DIN 18800, jak bylo dohodnuto s místními testujícími inženýry. Zatížení se však uvažovalo v souladu s místními normami.

Most byl podroben nelineárnímu výpočtu jako 3D model v programu RSTAB. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletně svařovanou konstrukci, použil se náhradní model pro stanovení účinných tuhostí uzlů a následnou analýzu deformací.

Uzlové tuhosti pak byly uvažovány jako klouby v modelu v programu RSTAB a byly stanoveny deformace a využití namáhání celkové konstrukce. Nakonec byly v programu RFEM na základě analýzy vnitřních sil navrženy nejkritičtější svařované uzly.

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 143x
  • Aktualizováno 27. října 2020

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD