Software pro navrhování a analýzu průmyslových konstrukcí a zařízení

Statické výpočty 2D a 3D konstrukcí metodou konečných prvků (MKP)

MKP program RFEM pro statické výpočty tvoří základ modulárního programového systému. RFEM slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení pro rovinné a prostorové konstrukční systémy, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů (nosníků). Zároveň umožňuje vytváření smíšených konstrukcí a modelování těles a kontaktních prvků.

Statické výpočty prutových konstrukcí

Program RSTAB pro prostorové prutové konstrukce má obdobný rozsah funkcí jako program RFEM. Vzhledem ke zvláštnímu důrazu na prutové, rámové a příhradové konstrukce je ovládání programu snadné. Proto je RSTAB již po mnoho let nejlepší volbou pro statické výpočty.

Přídavné moduly pro posouzení průmyslových konstrukcí

Pro posouzení průmyslových zařízení a vybavení doporučujeme přídavné moduly z odvětví Ocelové konstrukce.

Přídavné moduly pro analýzu potrubí

Pro modelování a posuzování potrubních systémů jsou v programu RFEM k dispozici přídavné moduly RF‑PIPING a RF‑PIPING Design.

Databáze znalostí | Průmyslové konstrukce

  1. Obr. 01 - Průběh ohybového momentu v celé konstrukci a v dílčí konstrukci

    Výpočet zatížení v RF-/STEEL Warping Torsion

    V tomto článku se budeme věnovat výpočtu zatížení z návrhových kombinací vnitřních sil pro rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion přídavného modulu RF‑/STEEL EC3. Protože nové programové prostředí umožňuje vedle kompletních řetězových prutových konstrukcí analyzovat také jejich dílčí výřezy, je třeba zatížení pro uvažovaný dílčí systém vypočítat samostatně.

Více odborných článků a funkcí programů

Screenshots | Průmyslové konstrukce