Revitalizace a rozšíření nosné konstrukce střechy jeviště Státního divadla Drážďany, Německo

Projekt zákazníka

Statické výpočty KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
Německo
www.kuk.de
Projekt Architekturbüro Wagner
Drážďany, Německo
www.ab-wagner.de
Investor Saská realitní a stavební správa
Drážďany, Německo
www.sib.sachsen.de

Divadlo postavené v letech 1911 až 1913 prošlo historií plnou změn. K nim patří zničení budovy během spojeneckých náletů v roce 1945, oprava v poválečných letech a poškození povodněmi v srpnu 2002. Během 18 týdnů divadelních prázdnin podstoupilo drážďanské divadlo rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci.

Vzhledem ke krátké časové lhůtě pracovalo na staveništi 230 dělníků ve třech směnách. Součástí stavebních prací byly kromě jiného obnova divadelní techniky a vyztužení střešní konstrukce provaziště. Inženýři ze společnosti KREBS+KIEFER zkoumali stabilitu střechy jeviště pomocí programu RSTAB. Přitom byly zjištěny nedostatky v únosnosti, které vyžadovaly ztužovací opatření.

Střešní konstrukce provaziště

Celková výška provaziště je asi 38 m, měřeno od podlahy jeviště k vrcholu střechy. Hlavní konstrukci střechy tvoří pět ocelových příhradových nosníků uspořádaných vedle sebe. Nosníky o výšce 4,1 m a rozpětí asi 32,2 m jsou umístěny na železobetonových sloupech. Uzly horní pásnice vnějšího příhradového nosníku jsou částečně vyztuženy šikmými pruty na zděných stěnách. Vzhledem k prutům, které jsou vedeny kolmo k nosníkům, dochází k dodatečnému přenosu zatížení v příčném směru, což lze zohlednit 3D modelováním v programu RSTAB.

Přepočet

V rovině dolní pásnice příhradového nosníku bylo vybudováno nové provaziště, kde bylo mimo jiné instalováno dvanáct bodových zvedacích zařízení s vlastní tíhou 4,0 kN. Pomocí lan se zvedají zátěže o tíze až 5,0 kN, například kulisy, dekorace, osvětlení atd. Dále byly staré stroje nahrazeny novými, těžšími, a různá užitná zatížení se zvýšila.

Za účelem návrhu konstrukčních prvků a jejich spojů se na analytickém modelu stanovily působící vnitřní síly v aktuálním stavu. Na jiném modelu se přidaly všechny nové konstrukční prvky a použila se nově zadaná stálá i proměnná zatížení. Pomocí superkombinací bylo možné superponovat vnitřní síly a provést posouzení mezního stavu únosnosti.

Výsledkem statického přepočtu konečného stavu po instalaci nového jevištního vybavení bylo přetížení některých konstrukčních prvků. To vyžadovalo různá výztužná opatření. Například zatížení nejvíce namáhaných vnějších příhradových nosníků bylo sníženo použitím diagonálních výztuh přilehlých nosníků v příčném směru. Také mnoho montážních spojů a oblastí uzlů muselo být vyztuženo uspořádáním dodatečných plechů a nahrazením nýtů lícovanými šrouby s vyšší únosností.

29. října 2016 byl úspěšný projekt renovace s celkovými náklady 11 milionů eur oslaven uvedením Shakespearova Othella.

Zdroj
[1]   STROETMANN, R., FUCHS, A. a OERTEL, R.. Schauspielhaus Dresden - Revitalisierung und Ausbau der Tragkonstruktionen des Bühnendaches. Stahlbau. Verlag Ernst & Sohn, 2017, 86(11), 972‑985.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
SUPER-RC 8.xx

Přídavný modul

Superponování výsledků různých stavebních fází

Cena za první licenci
220,00 USD