Mosty tymczasowe - Janson Bridging, Holandia

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Janson Bridging
Hank, Holandia
www.jansonbridging.com

Poniższe dane dotyczą mostu pokazanego poniżej.

Długość: ~ 31 m, szerokość: ~ 4 m, wysokość: ~ 3 m, masa: ~ 25 t
Węzły: 1,060, pręty: 552, materiały: 3, przekroje: 7

Firma Janson Bridging w Hank, w Holandii, wykonuje i projektuje tymczasowe i stałe mosty dla budownictwa przemysłowego, militarnego i miejskiego. Wszystkie konstrukcje mostów opracowane są na podstawie systemu modułowego, dzięki czemu szybko i łatwo mogą być dostosowane do wymagań klienta. Moduły to elementy o ograniczonej długości, które można ze sobą scalić za pomocą łączników. W ten sposób inżynier może określić rozpiętość, głębokość i szerokość mostu, łącząc ze sobą poszczególne elementy.

Mosty muszą spełniać warunki różnych norm krajowych, głównie Eurokodów i normy amerykańskiej (AASHTO).

Ponieważ poszczególne mosty, których rozpiętość waha się od 2 do 40 elementów, są obliczane osobno przez pracowników wewnętrznego działu Janson Bridging, obliczenie ugięć, sił oddziaływania i naprężeń wymaga sporego nakładu pracy.

Dlatego w roku 2012 firma Janson Bridging zdecydowała o optymalizacji procesu inżynierskiego poprzez automatyczne tworzenie modeli mostów w RFEM i CAD. Celem było automatyczne generowanie, obliczanie i sprawdzanie mostów.

Automatyczne generowanie z interfejsem RF-COM

Dzisiaj, korzystając z interfejsu RF-COM-interface, firma Janson tworzy automatycznie mosty typu JSK, Bailey i JPB. Modele analityczne zawierają pręty i/lub powierzchnie, wykorzystując takie elementy jak stężenia liniowe, pręty ściskane i ortotropia.

Ponadto firma Janson jest w stanie generować tzw. Tandem System (LM) biegnący wzdłuż ropziętości mostu. Siły oddziaływania i wewnętrzne sa automatycznie przechowywane na odpowiednich stronach arkusza, dzieki czemu zmniejsza się nakład pracy wymaganej od inżynierów. Korzystając z narzędzi automatycznych inżynier może obliczyć siły oddziaływania w zaledwie kilka minut.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Inne
RF-COM 5.xx

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) w oparciu o technologię COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD