Hotel Intercontinental w Davos, Szwajcaria

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Sailer Stepan und Partner GmbH, Ingenieure für Bauwesen VBI, Munich, Germany
www.ssp-muc.com

W grudniu roku 2013, w Davos otwarto hotel o niezwykłej architekturze. Budynek jest w kształcie "Złotego jajka" i znajduje się na zboczu góry. Hotel o eliptycznym kształcie został zbudowany z betonu zbrojonego o rozmiarach 105 m x 40 m.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu 3D została przygotowana przez niemiecką firmę Sailer Stepan & Partners, która wykorzystała do analizy oprogramowanie Dlubal Software. Ponadto, inżynierowie wykonali obliczenia porównawcze na podstawie analizy belek.

Konstrukcja

Główny budynek w kształcie owalu posiada 11 pięter oraz trzy kondygnacje piwnic. Aby na parterze mogły znaleźć się sale konferencyjne, restauracje oraz sala balowa, zaprojektowano większe odległości między słupami w kształcie V. Na piętrach górnych można było dzięki temu wykorzystać mniejszy i bardziej efektywny raster słupów. Co więcej, V-słupy poziomo łączą sufit na parterze z konstrukcją piwnicy.

Sufit nad 10 piętrem, gdzie jest umieszczony przeszklony lounge bar, rozciąga się na długości 34 metrów wewnętrznego dziedzińca. Z tego powodu w danej części konstrukcji znajduje się na wysokości jednego piętra stalowy dźwigar kratownicowy, który jest połączony z dwoma monolitycznymi belkami stropowymi na piętrze 9 i 10.

Ponieważ cały budynek został zaprojektowany bez jakichkolwiek połączeń, dźwigar kratownicowy został zintegrowany z betonową konstrukcją bez wykorzystania połączeń przesuwnych. Ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie, dźwigar łączy dwa usztywnione rdzenie jako pozioma belka i jest sprężyście osadzony do sąsiednich ścian.

Budowa hotelu znajduje się w strefie sejsmicznej Z2 wg SIA 261, w związku z tym oprócz obliczeń statycznych przeprowadzono również obliczenia dynamiczne.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD