Hotel Intercontinental v Davosu, Švýcarsko

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Sailer Stepan und Partner GmbH, Beratende Ingenieure für Bauwesen VBI
Mnichov, Německo
www.ssp-muc.com

V prosinci 2013 byl v Davosu otevřen hotel s mimořádnou architekturou. Budova připomínající „zlaté vejce“ je zasazena do svahu hory. Díky eliptickému tvaru má budova všechny venkovní rohy zaoblené. Byla postavena ze železobetonu a její vnější rozměry činí přibližně 105 m x 40 m.

Statického výpočtu celého 3D modelu se ujala německá statická kancelář Sailer Stepan und Partner. Vypomohla si přitom programem RFEM. Stavební inženýři dále provedli srovnávací výpočet pomocí programu pro prutové konstrukce.

Konstrukce

Hlavní oválná budova s jedenácti podlažími spočívá na třech podzemních podlažích. V přízemí se nachází konferenční prostory, restaurace a taneční sál, proto byla zapotřebí větší vzdálenost mezi sloupy. V přízemí tak byly navrženy sloupy ve tvaru V. V horních patrech pak bylo možné použít menší a efektivnejší rastr sloupů. V‑sloupy mimo to vodorovně spojují strop v přízemí s konstrukcí suterénu.

Strop nad 10. podlažím, kde je umístěn prosklený salónek, překlenuje v délce 34 metrů vnitřní nádvoří. Z tohoto důvodu je v dané části konstrukce uložen na výšku jednoho podlaží ocelový spřažený příhradový vazník, který je spojen se dvěma spřaženými monolitickými trámovými stropy v 9. a 10. patře.

Jelikož byla budova navržena bez jakýchkoliv spár, byl příhradový vazník začleněn přímo do betonové konstrukce budovy bez posuvného uložení. Díky své vysoké ohybové odolnosti spojuje nosník dvě výztužná jádra ve vrcholech jako vodorovný nosník a je pružně uložen do sousedních stěn.

Budova hotelu se nachází v seizmické zóně Z2 podle SIA 261, a proto se kromě statického výpočtu provedly odpovídající seizmické výpočty.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD