Kulisty zbiornik przechowujący butadien w La Wantzenau, Francja

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Cedeti ingénierie
Hœrdt, Francja
www.cedeti-ingenierie.com

Węzły: 3,636 | powierzchnie: 634 | elementy skończone: 144,030

Jednostka produkcyjna firmy ARLANXEO Emulsion Rubber France w La Wantzenau, Francja, jest jednym z największych światowych producentów kauczuku syntetycznego NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy). Kauczuk nitrylowy jest odporny na działanie oleju i jest wykorzystywany m.in. do produkcji kabli, uszczelek, węży, klocków hamulcowych i obuwia ochronnego.

Butadien jest istotnym składnikiem w produkcji kauczuku nitrylowego. Jest on przechowywany w stanie płynnym w kulistych zbiornikach.

Analiza sejsmiczna

Już istniejące zbiorniki zostały poddane analizie sejsmicznej, aby spełniały wymogi francuskiej "Ustawy o zastrzeżonych instalacjach w celu ochrony środowiska" (ICPE). Początkowo zbiorniki zostały zaprojektowane zgodnie z francuską normą sejsmiczną PS92, z wykorzystaniem spektrum odpowiedzi, specyficznego dla terenu.

Jednakże, Eurokod 8 oraz rozporządzenie z 4 października 2010 r. ponownie określiły spektrum obliczeniowe, definiując sejsmiczne zasady instalacji zastrzeżonych jako ryzykowne. Dlatego konieczne było przeprowadzenie nowej analizy kulistego zbiornika na butadien.

Konstrukcja i modelowanie

Kulisty zbiornik jest podparty na jedenastu stalowych słupach, przyspawanych wokół konstrukcji. Słupy są połączone między sobą pierścieniem, przymocowanym za pomocą śrub. 

Stężenia pionowe i poziome zapewniają zwiększoną stateczność poziomą kulistego zbiornika w przypadku obciążeń wiatrem i obciążeń sejsmicznych.

W programie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM utworzony został model 3D. Wszystkie elementy zostały wprowadzone jako elementy powierzchniowe (kulista powłoka, słupy, pierścień podtrzymujący, stężenia, płyty kotwiące i inne).

Interakcja między podłożem i powierzchnią została uwzględniona poprzez wykorzystanie podpór sprężystych, przenoszących sztywności z głębokich fundamentów w każdym kierunku.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD