Kulová nádrž na uskladnění butadienu v La Wantzenau, Francie

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Cedeti ingénierie
Hœrdt, Francie
www.cedeti-ingenierie.com
Uzly: 3 636 | Plochy: 634 | Konečné prvky: 144 030

Závod společnosti ARLANXEO Emulsion Rubber France ve francouzském městě La Wantzenau je jedním z největších světových výrobců nitrilového kaučuku NBR (butadien-akrylonitrilový kaučuk). Nitrilový kaučuk má vysokou odolnost vůči olejům a vyrábí se z něj například kabely, těsnění, hadice, brzdové destičky, bezpečnostní obuv a další produkty.

Základní složkou pro výrobu nitrilového kaučuku je butadien. Skladuje se v kapalném stavu v kulových nádržích.

Posouzení

Nádrže byly posouzeny na seismicitu v souladu s francouzskými předpisy ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). Kulové nádrže byly původně navrženy podle konstrukčních požadavků francouzské seismické normy PS92 za použití příslušného spektra odezvy pro danou oblast. Nicméně vydáním Eurokódu 8 a výnosu ze 4. října 2010, který upřesňuje pravidla pro posouzení seismicity zařízení klasifikovaných jako nebezpečná, došlo k novému vymezení návrhového spektra. Proto bylo potřeba podrobit nádrže na butadien nové analýze.

Konstrukce a modelování

Kulová nádrž je podepřena jedenácti ocelovými sloupy, které jsou připevněny k nádrži pomocí svařovaných spojů. Sloupy jsou navzájem propojeny šroubovaným obvodovým pásem. Vzpěry zajišťují stabilitu kulové nádrže ve vodorovném směru v případě zatížení větrem či seismického zatížení.

3D model konstrukce vznikl v programu RFEM pro statické a dynamické výpočty. Všechny stavební dílce byly zadány jako plošné prvky (plášť koule, sloupy, obvodový pás, vzpěry, kotevní desky a jiné komponenty). Vzájemné působení podloží a konstrukce se zohlednilo použitím pružného podepření, které přenáší tuhost hlubinných základů ve všech prostorových směrech.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD