Rekonstrukcja mostu drogowego Güsen B 10 nad kanałem Elbe-Havel, Niemcy

Projekt klienta

20. listopada 2017

Niemcy RSTAB Mosty Konstrukcje stalowe

Budowa i planowanie konstrukcyjne grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
Hanover, Niemcy
www.grbv.de
Inwestor Waterways and Shipping Directorate East, Waterways New Office
Magdeburg, Niemcy
www.wsv.de

Podczas rozbudowy Kanału Elbe Havel, most drogowy Güsen zastąpiono nowym mostem. Wymiana obiektu była konieczna, ponieważ skrajnia pod mostem okazała się niewystarczająca do eksploatacji traktu wodnego, oraz szerokość przejazdu nad kanałem była zbyt mała, aby utrzymać ważne połączenie drogowe.

Firma grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG z Hanoweru z Niemiec była odpowiedzialna za planowanie i analizę statyczno-wytrzymałościową nowego i tymczasowego mostu oraz za rozbiórkę mostu istniejącego. Do obliczeń konstrukcyjnych wykorzystano program RSTAB.

Konstrukcja i obliczenia

Nowy most drogowy Güsen B 10 jest podwieszanym mostem łukowym z ortotropową płytą drogową. Długość przejazdowa między przyczółkami mostu wynosi około 92 m, a szerokość mostu wynosi prawie 14 m.

Łuki wykonane są ze spawanych przekrojów skrzynkowych. Poziome usztywnienie łuków zapewniono poprzez zastosowanie 4 belek poprzecznych, wykonanych ze stalowych okrągłych rur (efekt portalu). Obie belki podłużne mostu są podwieszone za pomocą 12 okrągłych prętów o średnicy d = 100 mm każdy.

Inżynierowie z firmy grbv wykorzystali moduł dodatkowy RSMOVE do wygenerowania obciążeń ruchomych w RSTAB. Ponadto, utworzono wiele nietypowych przekrojów za pomocą modułu SHAPE THIN.

Od chwili otwarcia mostu drogowego Güsen B 10, ruch przywrócono na obu pasach. Z mostu mogą także korzystać piesi, dla których przeznaczono szeroki chodnik.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD