Nový silniční most B 10 v Güsenu přes průplav Labe-Havola, Německo

Projekt zákazníka

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Projekt a statické výpočty Ředitelství pro vodní cesty a lodní dopravu na východ, Magdeburg, Německo
www.wsv.de.
Investor grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
www.grbv.de.

Při přestavbě průplavu Labe-Havola byl silniční most v německém Güsenu nahrazen novým mostem. Nová konstrukce byla nezbytná, protože světlá šířka i výška stávajícího mostu nebyla pro rozšíření vodní cesty dostačující.

V zájmu zachování důležitého silničního spojení přes průplav bylo nutné vybudovat dočasný most.

Společnost grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG z Hannoveru byla zodpovědná za projektovou dokumentaci a posouzení statiky nového i dočasného mostu, a také za demolici stávajícího mostu. Statické výpočty proběhly v programu RSTAB.

Konstrukce a posouzení

Nový silniční most B 10 v Güsenu je obloukový visutý most s ortotropní mostovkou. Světlá šířka mezi mostními opěrami je asi 92 m a šířka mostu činí téměř 14 m.

Oblouky tvoří svařované duté profily. Vodorovné ztužení oblouků zajišťují 4 příčníky z ocelových kruhových trubek (portálový účinek). Oba mostní podélníky jsou zavěšeny pomocí 12 kruhových prutů, každý o průměru 100 mm.

Pro generování pohyblivých zatížení v programu RSTAB použili inženýři ze společnosti grbv přídavný modul RSMOVE. Velké množství průřezů bylo vytvořeno v programu SHAPE‑THIN pro průřezové charakteristiky.

S otevřením silničního mostu B 10 v Güsenu se provoz opět vrátil do dvou pruhů. Navíc mají chodci možnost přejít most po širokém chodníku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD