Modelowanie płatwi przy wykorzystaniu menedżera bloków

Wskazówki i porady

Często, modele możemy wykorzystać kilkakrotnie, jak np. w poniższym przykładzie płatwi ze słupami i kleszczami. Wymiary mogą być zmieniane bezpośrednio w programach RFEM lub RSTAB poprzez zmianę współrzędnych węzłów.

Aby zrobić to w prosty sposób, należy sparametryzować dane wejściowe i zapisać model jako blok. Na samym początku należy zaznaczyć cały model. Następnie będziemy mogli otworzyć i edytować zapisany blok w menedżerze bloku.

Jak pokazano na rysunku, należy jedynie wprowadzić długości przęseł, wysokość i wymiary stężeń ramowych. Można również parametryzować i rozważyć obciążenia podczas wstawiania bloku. Po wstawieniu bloku, nowo utworzona konstrukcja zostanie otworzona w programach RFEM i RSTAB.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania albo potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub znalezienia różnych sugerowanych rozwiązań i pomocnych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl