Modelowanie płatwi przy wykorzystaniu menedżera bloków

Wskazówki i porady

Często, modele możemy wykorzystać kilkakrotnie, jak np. w poniższym przykładzie płatwi ze słupami i kleszczami. Wymiary mogą być zmieniane bezpośrednio w programach RFEM lub RSTAB poprzez zmianę współrzędnych węzłów.

Aby zrobić to w prosty sposób, należy sparametryzować dane wejściowe i zapisać model jako blok. Na samym początku należy zaznaczyć cały model. Następnie będziemy mogli otworzyć i edytować zapisany blok w menedżerze bloku.

Jak pokazano na rysunku, należy jedynie wprowadzić długości przęseł, wysokość i wymiary stężeń ramowych. Można również parametryzować i rozważyć obciążenia podczas wstawiania bloku. Po wstawieniu bloku, nowo utworzona konstrukcja zostanie otworzona w programach RFEM i RSTAB.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD