Modelování vaznice pomocí katalogu bloků

Tipy & triky

Často jsou některé modely potřeba ve více projektech, jako například vaznice se sloupy a čelními pásky. Rozměry je možné měnit přímo v programu RFEM případně RSTAB pomocí posouvání uzlů.

Mnohem elegantnější je ale zadání parametrizovat a model si uložit jako blok. Nejdříve musí být celý model označen. Jako blok jej pak lze vyvolat a editovat pomocí Katalogu bloků.

Jak je vidět na obrázku, v tomto příkladu je nutné zadat pouze rozpětí polí, výšku a rozměry pásku. Také zatížení je možné parametrizovat a zohlednit při vložení bloku. Po vložení se nově vytvořený model otevře v programu RFEM případně RSTAB.

Klíčová slova

Vaznice Katalog bloků parametrizace

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD