Modelowanie powierzchni typu „rura”

Wskazówki i porady

W inżynierii przemysłowej, jak również podczas analizowania szczegółów układów konstrukcyjnych, może się okazać pomocne przeanalizowanie przekrojów rury jako modeli powierzchniowych.
W tym celu RFEM stwarza możliwość automatycznego utworzenia przekroju rury za pomocą linii.

Ta opcja pozwala na określenie i stworzenie w odpowiedniej linii powierzchni typu “rura” przez zdefiniowanie linii grubości powierzchni i promienia.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD