Kopiowanie podpór i zagęszczanie siatki ES

Wskazówki i porady

Za pomocą funkcji “przeciągnij i upuść” można skopiować i przenieść podpory, nawet jeśli w menu kontekstowym nie jest dostępna funkcja “przesuń/kopiuj”. Dotyczy to wszystkich rodzajów podpór: węzłowych, liniowych, powierzchniowych. W ten prosty sposób, można łatwo przypisać podpory odpowiednio do kolejnych węzłów, linii lub powierzchni.

Jeśli potrzebują Państwo skopiować węzły, linie lub powierzchnie wraz z podporami, należy zwrócić uwagę, aby wybrać obiekty, jak również podpory (zob. rysunek). Klikając prawym przyciskiem myszy na obiekt (nie podporę), można również skorzystać z funkcji „przesuń / kopiuj".

W ten sam sposób, w programie RFEM można również szybko przypisać zagęszczenie siatki ES do obiektów, przenosić ją lub kopiować.

Więcej na temat modelowania w programie RFEM...

Więcej na temat modelowania w programie RSTAB...

Więcej informacji...


 
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD