Kabel na bloczkach

Wskazówki i porady

W programie RFEM, mają Państwo możliwość tworzenia i analizowania kabli korzystając z wielokrążków. W tym celu należy użyć typ pręta "Kabel na bloczkach". Jest to idealne rozwiązanie dla układów krążków linowych, gdzie siły podłużne są przenoszone za pomocą wielokrążków.

W przeciwieństwie do normalnego pręta, przemieszczenie możliwe jest jedynie w węzłach wewnętrznych w podłużnym kierunku ux. W związku z tym, pręt nie może być poddawany obciążeniom, które działają w lokalnym kierunku y. Na wew. węzłach polilinii, nie jest istotnym jeśli jest tam podpora węzłowa lub jeśli pręt jest połączony z inną konstrukcją, dlatego, że układ globalny pręta jest zawsze analizowany na całej długości polilinii.

Poniżej na rysunku przedstawiono wyżej opisany typ pręta. Jest to prosty bloczek z wielokrążkiem.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD