Obciążenia prętowe i liniowe: Podgląd w oknie dialogowym

Wskazówki i porady

W programach RFEM i RSTAB, dostępna jest nowa funkcja, która umożliwia sprawdzanie obciążeń prętowych i liniowych wprowadzanych w tym samym oknie dialogowym. Ważne ustawienia jak np. kierunek obciążenia (lokalny i globalny), wybrany na podstawie obciążenia, jak i długość odniesienia, mogą zostać sprawdzone w łatwy sposób podczas wprowadzania danych wejściowych.

Funkcja ta zapewnia bardziej efektywne wprowadzanie złożonych obciążeń, ponieważ zabrania przed błędnym definiowaniem obciążenia prętowego i liniowego.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD