Automatyczne przenumerowanie

Wskazówki i porady

Podczas modelowania struktury może wystąpić nieregularna numeracja obiektów z powodu kopiowania, dzielenia linii i elementów, i tak dalej. Automatyczne ponowne numerowanie pozwala zrestrukturyzować numerację, a tym samym poprawić przejrzystą aranżację. Ta funkcja dotyczy węzłów i elementów, a także linii, powierzchni i brył w programie RFEM.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczy priorytetów numeracji. W tym celu przedstawiono mały przykład (patrz rysunek), który jest ograniczony do węzłów.

Ostatecznym celem jest numerowanie ramy podłogi wzdłuż osi Y kolejno w porządku rosnącym. Tak więc pierwszy priorytet jest jasny. Teraz każda ramka musi być rozpatrywana indywidualnie. Chociaż numeracja ma być większa wzdłuż osi X, każda kolumna powinna być konsekwentnie ponumerowana w górę. Przy ustawianiu priorytetu należy najpierw ponownie podążać za ostatecznym celem (oś X), a następnie odpowiadającymi mu szczegółami (oś Z). Ponieważ oś Z jest skierowana w dół, kierunek numeracji musi zostać zmieniony na ujemny. Na rysunku widać pożądany wynik.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD