Automatické přečíslování

Tipy & triky

Při modelování struktury může docházet k nepravidelnému číslování objektů v důsledku kopírování, dělících čar a členů a tak dále. Automatické přečíslování vám umožňuje restrukturalizovat číslování a zlepšit tak přehledné uspořádání. Tato funkce je použitelná pro uzly a členy a také pro čáry, povrchy a pevné látky v RFEMu.

Jedna z nejčastějších otázek se týká priorit číslování. Pro tento účel je uveden malý příklad (viz obrázek), který je omezen na uzly.

Konečným cílem je číslování podlahové konstrukce podél osy Y postupně ve vzestupném pořadí. Takže první priorita je jasná. Každý snímek musí být nyní posuzován individuálně. Ačkoli číslování má být větší podél osy X, každý sloupec by měl být očíslován směrem nahoru. Když nastavujete prioritu, měli byste nejprve sledovat konečný cíl (osa X) a pak odpovídající detaily (osa Z). Protože osa Z směřuje dolů, musí být směr číslování změněn na negativní. Na obrázku můžete vidět požadovaný výsledek.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD