Analiza stateczności przekrojów ceowych

Wskazówki i porady

Rozszerzenie RF-/STEEL Warping Torsion dla modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3 umożliwia wymiarowanie prętów z asymetrycznymi przekrojami poprzecznymi. Nowa opcja jest w pełni zintegrowana z modułem obliczeniowym i można ją aktywować dla zbiorów prętów.

Analizy przekrojów i stateczności obliczanych zgodnie z normą dla wybranych zbiorów prętów zostały zastąpione analizami zwichrzenia i wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu, przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Po rozpoczęciu obliczania, program automatycznie generuje nowe obciążenie równoważne w oparciu o zastosowane siły wewnętrzne (na przykład PO1 do PO10) w przypadku rozszerzonego obliczania z uwzględnieniem 7 stopni swobody (u.x, u.y, u.z, phi.x, phi.y, phi. z, omega). Na podstawie tych obciążeń równoważnych i imperfekcji w odniesieniu do pierwszego kształtu drgań konstrukcji równoważnej, program określa nowe siły na odkształconej konstrukcji (geometrycznie nieliniowe). Końcowym etapem obliczeń jest porównanie naprężenia sprężystego i naprężenia wynikającego z nowych sił wewnętrznych (N, V.u, V.V, M.t.podstawowy, M.t.drugorzędny, M.u., M.v., M.omega) z naprężeniami granicznymi materiału. Obliczenia są kończone poprzez dostarczenie informacji o nośności.

Obliczenia odnoszą się do standardowego wymogu normy EN 1993-1-1 5.2.2 (7) a. Dlatego możliwe jest przeprowadzenie analizy prętów o dowolnym przekroju poprzecznym. Oznacza to także, że możecie Państwo obliczyć asymetryczne ceowe przekroje ze środkiem ścinania przesuniętym poziomo pod wpływem głównego obciążenia.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD