Posouzení stability U-průřezů

Tipy & triky

V přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 lze díky jeho rozšíření RF‑/STEEL Warping Torsion posuzovat pruty s asymetrickým průřezem. Nová funkce je do tohoto modulu zcela integrována a lze ji aktivovat pro sady prutů.

U aktivovaných sad prutů se posouzení průřezů a stabilitní analýza, které se provádějí v souladu s normou, nahradí výpočtem druhého řádu podle teorie vybočení zkroucením, při kterém se uvažují imperfekce afinní k vlastním tvarům.

Po spuštění výpočtu vygeneruje program na základě uvažovaných vnitřních sil (například KZ1 - KZ10) z programu RFEM/RSTAB automaticky nové náhradní zatížení pro rozšířený výpočet se 7 stupni volnosti (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω). Na základě tohoto náhradního zatížení a imperfekce afinní k 1. vlastnímu tvaru náhradního systému pak program spočítá nové vnitřní síly na deformované konstrukci (geometricky nelineární). Výpočet se uzavře konečným pružnostním porovnáním výsledného napětí vyvozeného novými vnitřními silami (N, Vu, VV, Mt,primary, Mt,secondary, Mu, Mv, Mω) s mezním napětím daného materiálu, čímž se určí únosnost systému.

Tento výpočet se řídí článkem v normě EN 1993-1-1 5.2.2 (7) a. Pruty jakéhokoli průřezu tak lze zhodnotit metodou posouzení průřezů. To také znamená, že lze posoudit i asymetrické-U průřezy s vodorovně posunutým středem smyku při uvažování obecného zatížení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD