Nowe podejście do wymiarowania połączeń stalowych w programie RFEM 6

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Artykuł o tematyce technicznej

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jedną z innowacji w programie RFEM 6 jest nowy sposób projektowania połączeń stalowych. W przeciwieństwie do programu RFEM 5, w którym wymiarowanie połączeń stalowych opiera się na rozwiązaniu analitycznym, rozszerzenie Połączenia stalowe w programie RFEM 6 oferuje rozwiązanie dla połączeń stalowych w oparciu o analizę MES.

Tworzenie połączeń stalowych

Połączenia stalowe można tworzyć w programie RFEM 6, poprzez wprowadzanie predefiniowanych komponentów. Dane początkowe obejmują wybór węzłów w modelu RFEM oraz automatyczne rozpoznawanie i przyporządkowywanie prętów łączących. Dostępnych jest wiele elementów bazowych ułatwiających wprowadzanie typowych połączeń (np. blachy czołowe, wzmocnienia środnika, żeberka usztywniające). W przypadku wprowadzania złożonych połączeń dostępne są powszechnie stosowane komponenty podstawowe (płyty, spoiny, płaszczyzny pomocnicze).

Ustawienia dotyczące poszczególnych komponentów można łatwo definiować i dostosowywać, a pręty i blachy dowolnie modyfikować. Zdefiniowany zestaw komponentów można zapisać jako szablon i przechowywać do dalszego wykorzystania w bibliotece utworzonej przez użytkownika.

Na tym etapie można zdefiniować parametry obliczeniowe za pomocą ustawień konfiguracyjnych. Jest też możliwość skontrolowania poprawności wprowadzania danych – daje to możliwość wykrycia brakujących danych, kolizji płyt, wadliwych spoin itp.

Obliczanie połączeń stalowych

Zaletą analizy połączeń stalowych w programie RFEM 6 jest automatyczne generowanie w tle odpowiedniego modelu opartego na elementach skończonych. Przykład takiego modelu pokazano na rysunku 2. Dzięki temu można projektować dowolne połączenia w przypadku prętów o przekrojach walcowanych i spawanych. Obecnie dostępne są dwuteowniki, ceowniki, teowniki i kątowniki.

Dzięki temu podejściu obciążenia w wybranym węźle są automatycznie przenoszone do modelu elementów skończonych, a następnie wykorzystywane do wymiarowania elementów składowych zgodnie z EN 1993-1-8 (wraz z załącznikami krajowymi). W ten sposób siły w śrubach oraz naprężenia wymagane do wymiarowania spoin są określane w modelu ES, a sprawdzenia nośności śrub i spoin są przeprowadzane zgodnie z wybranym załącznikiem krajowym. Płyty są wymiarowane pod kątem uplastycznienia poprzez porównanie wyliczonych odkształceń plastycznych z dopuszczalnym w normie odkształceniem maksymalnym (5% zgodnie z EN 1993-1-5, Załącznikiem C lub wartością zdefiniowaną przez użytkownika).

Wyniki

Po zakończeniu obliczeń decydujące stopnie wykorzystania są dostępne w formie tabelarycznej i graficznej (patrz Rysunek 3). Dostęp do wyników jest też zapewniony poprzez stosowny pasek narzędzi i można je filtrować według wskazanych komponentów (Rysunek 4).

Jedną z nowych funkcji w programie RFEM 6 jest wyświetlanie szczegółów dotyczących obliczeń, w tym zastosowanych wzorów i podstawień. Podane wzory można przenieść również do protokołu wydruku. Przykładowy podgląd szczegółów dla obliczeń połączeń stalowych pokazano na rysunku 5.

Uwagi końcowe

Podsumowując, rozszerzenie Połączenia stalowe dla programu RFEM 6 umożliwia analizę połączeń stalowych za pomocą modeli z elementów skończonych. Możliwe jest wprowadzanie różnych typów połączenia za pomocą różnorodnych komponentów dostępnych w rozszerzeniu. Model składający się z ES odpowiadający zdefiniowanemu połączeniu jest generowany automatycznie w tle. Obciążenie ze wszystkich kombinacji obciążeń we wskazanych węzłach jest przenoszone automatycznie do modeli wydzielonych.

Siły wyznaczone w modelu ES są następnie wykorzystywane do wymiarowania elementów składowych zgodnie z EN 1993-1-8 (wraz z załącznikami krajowymi). Rozszerzenie można wykorzystać do wymiarowania dowolnych połączeń. Obecnie obsługiwane są pręty o przekrojach walcowane i spawanych, takie jak dwuteowniki, ceowniki, kątowniki i teowniki. Ponadto nie ma ograniczeń co do obciążenia działającego w jednej płaszczyźnie, ponieważ uwzględniane są wszystkie siły wewnętrzne (N, Vy, Vz, My, Mz i Mt).

Rozszerzenie oferuje też możliwość szczegółowego wglądu w wyniki i kontrolę obliczeń. Zarówno tabele wyników, jak i szczegóły obliczeniowe można przenieść do raportu wydruku programu RFEM. Wygenerowany model ES można również zapisać celem późniejszego wykorzystania.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing i obsługa klienta

Pani Kirova jest odpowiedzialna za tworzenie artykułów technicznych i zapewnia wsparcie techniczne klientom firmy Dlubal.

Słowa kluczowe

Połączenie stalowe

Linki

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 740x
  • Zaktualizowane 16. stycznia 2022

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

ACI 318-19 Wymiarowanie betonu w RFEM 6

ACI 318-19 Wymiarowanie betonu w RFEM 6

Webinar 20. stycznia 2022 14:00 - 15:00 EST

Znajdowanie kształtu i obliczanie konstrukcji membranowych w RFEM 6

Webinar 3. lutego 2022 14:00 - 15:00 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 10. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Szkolenia online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 25. lutego 2022 8:30 - 12:30 CET

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 10. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 17. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

Uwzględnienie etapów budowy\n w programie RFEM 6

Uwzględnienie etapów budowy w RFEM 6

Webinar 13. stycznia 2022 14:00 - 15:00 CET

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

AISC 360-16 Wymiarowanie stali w RFEM 6

Webinar 14. grudnia 2021 14:00 - 15:00 EST

Nowa generacja programów RFEM 6 \n i RSTAB 9

Nowa generacja programów RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 17. listopada 2021 10:00 - 11:00 CET

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Wprowadzenie do nowego programu RFEM 6

Webinar 11. listopada 2021 14:00 - 15:00 EST

Nowe funkcje w RFEM 6\n i RSTAB 9

Nowe funkcje w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinar 15. października 2021 10:00 - 11:00

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Analiza czasowa eksplozji w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EST

RFEM 6
Hala z dachem łukowym

Program główny

RFEM 6 jest programem głównym pakietu oprogramowania, który służy do analizy konstrukcji przy użyciu MES. Dalsze analizy oraz wymiarowanie przeprowadzane jest w odpowiednich rozszerzeniach.
Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok.
Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 990,00 USD