Nový přístup k posouzení ocelových přípojů v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Jednou z novinek v programu RFEM 6 je přístup k návrhu ocelových přípojů. Na rozdíl od programu RFEM 5, kde je posouzení ocelových přípojů založeno na analytickém řešení, nabízí addon Ocelové přípoje v programu RFEM 6 řešení metodou konečných prvků.

Vytvoření ocelových přípojů

Ocelové přípoje v programu RFEM 6 lze vytvořit jako obvykle jednoduchým zadáním předem definovaných komponent. Počáteční data zahrnují výběr uzlů v RFEM modelu a automatické rozpoznání a přiřazení připojených prutů.

Pro typické přípoje je možné vybrat několik typů předdefinovaných komponent (např. čelní deska, příložky, desky na stojině). Pro zadávání složitých spojovacích situací jsou také k dispozici univerzálně použitelné základní komponenty (plechy, svary, pomocné roviny).

Nastavení jednotlivých komponent lze snadno definovat a upravovat. Kromě toho je možné provést úpravy týkající se připojených prutů a desek. Sada takto definovaných komponent může být uložena jako šablona a připravena v uživatelské databázi pro další použití.

V tomto okamžiku je možné zadat parametry posouzení pomocí nastavení konfigurace. Lze také provést kontrolu správnosti pro přípoj, a zjistit tak chybějící údaje, kolize desek, nesprávné svary atd.

Posouzení ocelových přípojů

Výhodou výpočtu ocelových přípojů v programu RFEM 6 je automatické generování příslušného konečně-prvkového modelu na pozadí. Příklad takového modelu vidíme na obrázku 2. Máme tak možnost posoudit libovolné přípoje válcovaných a svařovaných průřezů. V současnosti jsou k dispozici I-profily, U-profily, T-profily a úhelníky.

Tímto postupem se zatížení na vybraných uzlech automaticky převede do konečně-prvkového modelu a následně se použije pro posudky komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh). Na konečně-prvkovém modelu se tak stanoví síly ve šroubech a napětí potřebná pro posouzení svarů a posouzení únosnosti šroubů a svarů se pak provádí podle vybrané národní přílohy.

Plechy jsou posouzeny plasticky porovnáním navrženého plastického přetvoření s přípustným plastickým přetvořením (5% podle EN 1993-1-5, příloha C nebo uživatelské zadání).

Výsledky

Jakmile je posouzení provedeno, jsou k dispozici rozhodující návrhová využití v tabulkové a grafické podobě (jak je znázorněno na obrázku 3). Výsledky pro přípoj jsou přístupné z panelu nástrojů a lze je filtrovat podle jednotlivých komponent (obrázek 4).

Jednou z nových funkcí v programu RFEM 6 je výstup detailů posouzení včetně použitých návrhových vzorců. Zobrazené vzorce lze také vložit do tiskového protokolu. Přehled detailů posouzení ocelových přípojů je znázorněn na obrázku 5.

Závěrečné poznámky

Závěrem lze říci, že addon RFEM 6 Ocelové přípoje umožňuje analýzu ocelových přípojů pomocí konečně-prvkového modelu. Zadání různých připojovacích situací je možné pomocí mnoha různých komponent nabízených addonem. Na pozadí se automaticky vytvoří konečně-prvkový model definovaného přípoje. Přenos zatížení všech kombinací zatížení ve vybraných uzlech je také automatický.

Zatížení stanovená na konečně-prvkovém modelu se následně použijí pro posouzení komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh). Addon lze použít pro posouzení libovolného přípoje s aktuálně dostupnými válcovanými a svařovanými průřezy, jako jsou I-profily, U-profily, T-profily a úhelníky.

Navíc není nutné uvažovat jen rovinné zatížení, protože při posouzení se zohledňují všechny vnitřní síly (N, Vy, Vz, My, Mz a Mt).

Po výpočtu je k dispozici podrobný přehled výsledků analýzy a posouzení. Do tiskového protokolu programu RFEM lze vložit jak tabulky výsledků, tak detaily posouzení. Vygenerovaný konečně-prvkový model lze také uložit a použít pro další analýzu a posouzení.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Ocelový spoj Ocelový přípoj

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 3660x
  • Aktualizováno 11. května 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 28. února 2024 9:00 - 11:30 CET

Přípoje s kruhovými dutými průřezy v programu RFEM 6

Spoje s kruhovými dutými profily v programu RFEM 6

Webinář 29. února 2024 14:00 - 15:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. března 2024 9:00 - 11:30 CEST

Pokročilá statická analýza s RFEM 6 Python API

Pokročilá statická analýza s Python API v programu RFEM 6

Webinář 26. března 2024 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Úvod do pevnosti a pružnosti

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do MKP

Online školení 24. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

3D MKP program nové generace slouží ke statickým výpočtům prutů, ploch a těles.

Cena za první licenci
4 650,00 EUR
RFEM 6

Steel Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení ocelových konstrukcí provádí posouzení únosnosti a použitelnosti ocelových prutů podle různých norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RFEM 6
Ocelové přípoje v rámové konstrukci

Přípoje

RFEM addon ocelové přípoje vám umožňuje analyzovat ocelové přípoje pomocí konečně-prvkového modelu. Vytvoření modelu probíhá zcela automaticky na pozadí a vy ho ovládáte jednoduchým a známým zadáváním komponent.

Cena za první licenci
2 350,00 EUR