Nový přístup k posouzení ocelových přípojů v programu RFEM 6

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Jednou z novinek v programu RFEM 6 je přístup k návrhu ocelových přípojů. Na rozdíl od programu RFEM 5, kde je posouzení ocelových přípojů založeno na analytickém řešení, nabízí addon Ocelové přípoje v programu RFEM 6 řešení metodou konečných prvků.

Vytvoření ocelových přípojů

Ocelové přípoje v programu RFEM 6 lze vytvořit jako obvykle jednoduchým zadáním předem definovaných komponent. Počáteční data zahrnují výběr uzlů v RFEM modelu a automatické rozpoznání a přiřazení připojených prutů. Pro typické přípoje je možné vybrat několik typů předdefinovaných komponent (např. čelní deska, příložky, desky na stojině). Pro zadávání složitých spojovacích situací jsou také k dispozici univerzálně použitelné základní komponenty (plechy, svary, pomocné roviny).

Nastavení jednotlivých komponent lze snadno definovat a upravovat. Kromě toho je možné provést úpravy týkající se připojených prutů a desek. Sada takto definovaných komponent může být uložena jako šablona a připravena v uživatelské databázi pro další použití.

V tomto okamžiku je možné zadat parametry posouzení pomocí nastavení konfigurace. Lze také provést kontrolu správnosti pro přípoj, a zjistit tak chybějící údaje, kolize desek, nesprávné svary atd.

Posouzení ocelových přípojů

Výhodou výpočtu ocelových přípojů v programu RFEM 6 je automatické generování příslušného konečně-prvkového modelu na pozadí. Příklad takového modelu vidíme na obrázku 2. Máme tak možnost posoudit libovolné přípoje válcovaných a svařovaných průřezů. V současnosti jsou k dispozici I-profily, U-profily, T-profily a úhelníky.

Tímto postupem se zatížení na vybraných uzlech automaticky převede do konečně-prvkového modelu a následně se použije pro posudky komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh). Na konečně-prvkovém modelu se tak stanoví síly ve šroubech a napětí potřebná pro posouzení svarů a posouzení únosnosti šroubů a svarů se pak provádí podle vybrané národní přílohy. Plechy jsou posouzeny plasticky porovnáním navrženého plastického přetvoření s přípustným plastickým přetvořením (5% podle EN 1993-1-5, příloha C nebo uživatelské zadání).

Výsledky

Jakmile je posouzení provedeno, jsou k dispozici rozhodující návrhová využití v tabulkové a grafické podobě (jak je znázorněno na obrázku 3). Výsledky pro přípoj jsou přístupné z panelu nástrojů a lze je filtrovat podle jednotlivých komponent (obrázek 4).

Jednou z nových funkcí v programu RFEM 6 je výstup detailů posouzení včetně použitých návrhových vzorců. Zobrazené vzorce lze také vložit do tiskového protokolu. Přehled detailů posouzení ocelových přípojů je znázorněn na obrázku 5.

Závěrečné poznámky

Závěrem lze říci, že addon RFEM 6 Ocelové přípoje umožňuje analýzu ocelových přípojů pomocí konečně-prvkového modelu. Zadání různých připojovacích situací je možné pomocí mnoha různých komponent nabízených addonem. Na pozadí se automaticky vytvoří konečně-prvkový model definovaného přípoje. Přenos zatížení všech kombinací zatížení ve vybraných uzlech je také automatický.

Zatížení stanovená na konečně-prvkovém modelu se následně použijí pro posouzení komponent podle EN 1993-1-8 (včetně národních příloh). Addon lze použít pro posouzení libovolného přípoje s aktuálně dostupnými válcovanými a svařovanými průřezy, jako jsou I-profily, U-profily, T-profily a úhelníky. Navíc není nutné uvažovat jen rovinné zatížení, protože při posouzení se zohledňují všechny vnitřní síly (N, Vy, Vz, My, Mz a Mt).

Po výpočtu je k dispozici podrobný přehled výsledků analýzy a posouzení. Do tiskového protokolu programu RFEM lze vložit jak tabulky výsledků, tak detaily posouzení. Vygenerovaný konečně-prvkový model lze také uložit a použít pro další analýzu a posouzení.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Ocelový spoj Ocelový přípoj

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 728x
  • Aktualizováno 16. ledna 2022

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Posouzení betonu podle ACI 318-19 v programu RFEM 6

Webinář 20. ledna 2022 14:00 - 15:00 EST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 10. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 25. února 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 10. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EST

Novinky v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 3. listopadu 2021 13:00 - 14:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 15. října 2021 10:00 - 11:00

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program pro statické výpočty RFEM 6 tvoří základ modulárního systému této rodiny programů.
Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů.
Modelovat lze i smíšené konstrukce a také tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
3 990,00 USD