FAQ 000261 PL

Instalacja RFEM RSTAB

Mam problemy podczas instalacji programów Dlubal Software. Co mogę zrobić?

Odpowiedź

Przygotowanie


Przed rozpoczęciem instalacji proszę sprawdzić posiadanie uprawnień administratora. Instalacja rozpoczyna się automatycznie po włożeniu DVD. Jeżeli funkcja AutoRun nie jest wyłączona, należy uruchomić plik setup.exe z DVD albo przez Explorer'a albo przez wprowadzenie polecenia  "D":\setup.exe w polu wejściowym menu Start ("D" oznacza literę dysku na DVD). Klucz sprzętowy należy podłączyć do komputera dopiero po zakończeniu instalacji.

Proces instalacji
Należy wybrać język w startowym oknie dialogowym. W procesie instalacji dostępnych jest dziesięć języków. Język graficznego interfejsu użytkownika można zmienić w dowolnym momencie po instalacji. W kolejnym oknie dialogowym należy określić wersje programu RFEM/RSTAB, którą chce się zainstalować: 64‑bit lub 32‑bit. Teraz należy zastosować się do poleceń wydawanych przez Installation Wizard.

Sterownik klucza sprzętowego
Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji należy podłączyć klucz sprzętowy (blokada) do interfejsu USB na swoim komputerze. Sterownik klucza sprzętowego zostanie zainstalowany automatycznie.

Pełna wersja / Wersja Trial
Podczas rozpoczynania pracy z RFEM/RSTAB po raz pierwszy po instalacji należy zdecydować, czy program będzie wykorzystywany w pełnej wersji czy w wersji trial działającej przez 30 dni.

Aby obsługiwać program w wersji pełnej, potrzebny jest klucz sprzętowy oraz plik autoryzacyjny Author.ini. Plik ten zawiera zakodowaną informację o licencji(ach). Zazwyczaj wysyłamy plik Author.ini pocztą elektroniczną. Dostęp do pliku autoryzacyjnego można także uzyskać poprzez  Extranet. Na swoim komputerze należy zapisać plik Author.ini, pamieć USB etc. Następnie wprowadzić lokalizacje pliku Author.ini używając klawisza [Browse].

Każda stacja robocza wymaga pliku autoryzacyjnego. Plik można kopiować dowolna ilość razy. Jednakże jeżeli zawartość ulegnie zmianie, nie może zostać już użyty do autoryzacji.

Proszę także sprawdzić datę pliku w celu upewnienia się, że zawsze używana jest aktualna aktualizacja. Wiele problemów (np. moduły dodatkowe działające jedynie jako wersje demo) wynika z nieaktualnych plików autoryzacyjnych. Po rozpoczęciu programu  RFEM/RSTAB można sprawdzić, które moduły dodatkowe są zarejestrowane jako pełne wersje wybierając O RFEM/RSTAB i Licencje w menu Pomoc. Aby zaktualizować autoryzację bez ponownej instalacji należy wybrać Załaduj Plik Autoryzacyjny w menu Pomoc.

Można także obsługiwać pełna wersję bez klucza sprzętowego, w postaci tzw. licencji z miękką blokadą. Szczegółowych informacji udziela nasz dział sprzedaży.

Problemy
Kiedy pojawi się błąd w procesie kopiowania w trakcie instalacji, należy zamknąć wszystkie działające aplikacje za pomocą  Task Manager (Ctrl+Alt+Del), zwłaszcza narzędzia drukarki, narzędzia skanera i oprogramowanie antywirusowe. Teraz należy spróbować przeprowadzić instalację. Sterowniki oraz programy, które zostały zatrzymane, będą ponownie dostępne, po ponownym uruchomieniu komputera.

Uprawnienia Użytkownika
Aby móc korzystać z RFEM and RSTAB również z uprawnieniami użytkownika konieczne są niewielkie modyfikacje. Proszę przeczytać instrukcje w dokumencie Uprawnienia Użytkownika lub obejrzeć video odnośnie uprawnień użytkownika.  Jeżeli problemy z instalacją lub uruchomieniem RFEM i RSTAB nie znikną, proszę skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego.

Załączniki
user-rights.pdf (1006 kB)

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD