FAQ 000603 PL

Obliczenia RFEM

Czy powierzchnie w programie RFEM są liczone jako płytki obrotowo-miękkie lub sztywne?

Odpowiedź

Powierzchnie są domyślnie brane pod uwagę przy wierceniu sztywnych obiektów w obliczeniach.

Na karcie Modyfikuj sztywność okna dialogowego Edytuj powierzchnię możliwe jest przypisanie mnożników do obszaru dla każdego elementu macierzy sztywności (patrz rysunek). Poprzez zmniejszenie współczynnika k 33 sztywność skrętna może być kontrolowana indywidualnie.

Słowa kluczowe

Sztywność, ortotropowość, sztywność wiertła, wiertło miękkie, płyta

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD