FAQ 000603 CS 1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM

Jsou oblasti v RFEMu počítány jako měkké nebo vrtné desky?

Odpověď

Povrchy jsou ve výchozím nastavení brány v úvahu, když se ve výpočtu použijí tuhé předměty vrtáku.

V záložce Změnit tuhost v dialogu Upravit povrch je možné přiřadit pro každý prvek matice tuhosti multiplikační faktory (viz obrázek). Snížením koeficientu k 33 lze individuálně řídit torzní tuhost.

Klíčová slova

Tuhost ortotropní vrtání tuhé měkké vrtání deska

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD