Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jsou oblasti v RFEMu počítány jako měkké nebo vrtné desky?

Odpověď

Plochy se při výpočtu zohledňují ve výchozím stavu jako torzně tuhé objekty.

V záložce Upravit tuhost v dialogu 'Upravit plochu' můžeme u každého prutu s tuhostí (viz obrázek 01) přiřadit "plošné kódy". Snížením součinitele k 33 lze torzní tuhost řídit jednotlivě.

U ortotropních ploch tato záložka není k dispozici. Tu správně nastavíme tuhost v dialogu 'Upravit tuhost povrchu - ortotropní' (viz obrázek 02).

Klíčová slova

Tuhost ortotropní vrtání tuhé měkké vrtání deska

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD