Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

Nowość

FAQ 000639 PL

3. września 2019

Robert Vogl Zarządzanie danymi RFEM RSTAB

Czy program RFEM podczas pracy tworzy plik kopii zapasowej? Gdzie się znajduje?

Odpowiedź

RFEM / RSTAB posiadają zintegrowaną funkcję tworzenia kopii zapasowych. Można go znaleźć w katalogu roboczym programu. Aktualnie tworzone modele są tworzone jako podfoldery wersji programu. Zawierają one wszystkie pliki utworzone podczas wprowadzania i obliczania, w tym plik kopii zapasowej Position.bak ,

Katalog roboczy jest tworzony po zakończeniu instalacji. Miejsce przechowywania można wybrać z menu rozwijanego "Opcje → Opcje programu" w zakładce "Katalogi danych" po wybraniu kategorii Katalog roboczy .

Rysunek 01 - Folder roboczy

Skopiuj plik Position.bak do innego folderu i zmień jego nazwę na "Modell.rf5" lub "Modell.rs8". W ten sposób można otwierać pliki w programie RFEM lub RSTAB.

Plik Position.bak jest automatycznie usuwany po zakończeniu prawidłowego zamykania programu. Jednak w przypadku awarii programu plik ten nadal istnieje. Można go przywrócić w opisany sposób. Po uruchomieniu programu RFEM / RSTAB po awarii programu pojawia się pytanie, czy plik kopii zapasowej (Position.bak) ma zostać ponownie otwarty. Potwierdź przyciskiem [Tak], aby załadować plik kopii zapasowej.

Uwaga:
Automatyczny plik kopii zapasowej zostanie nadpisany zaraz po rozpoczęciu pracy z innym modelem lub pozostawieniu otwartego modelu zbyt długo (na przykład na jeden dzień).

Aby dostosować interwał tworzenia kopii zapasowej do automatycznego zapisywania, należy w menu "Program" wybrać opcję menu "Opcje → Opcje programu".

Rysunek 02 - Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych

Słowa kluczowe

Kopia zapasowa Zapisać Automatyczne zapisywanie Plik kopii zapasowej Folder roboczy

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
;