Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Vytvoří záložní soubor RFEM při práci? Kde se nachází?

Odpověď

Program RFEM / RSTAB má integrovanou záložní funkci. Najdete ji v pracovním adresáři programu. Aktuální modely se pak vytvoří jako podsložky v programu. Obsahují všechny soubory vytvořené při zadávání a výpočtu včetně záložního souboru Position.bak A

Pracovní adresář se vytvoří po instalaci. Místo uložení naleznete v rozbalovací nabídce "Možnosti → Možnosti programu" v záložce "Datové adresáře", pokud nastavíme kategorii Pracovní adresář.

Obr. 01 - Pracovní složka

Zkopírujeme soubor Position.bak do jiné složky a přejmenujeme ho na "Modell.rf5" nebo "Modell.rs8". Soubory tak můžeme otevřít v programu RFEM nebo v RSTABu.

Po správném ukončení programu se bude soubor Position.bak automaticky smazat. V případě pádu programu však soubor ještě existuje. Můžete ho obnovit tak, jak bylo popsáno. Po otevření programu RFEM po pádu programu se objeví hlášení, zda se má soubor s náhradním dílem (Position.bak) znovu otevřít. Pokud chceme soubor načíst, je třeba jej potvrdit příkazem [Ano].

Pozor:
Automatický záložní soubor se přepíše, jakmile začnete pracovat s jiným modelem, nebo necháte starý model otevřený příliš dlouho (například jeden den).

Pro úpravu intervalu zálohování pro automatické ukládání z hlavní nabídky "Možnosti → Možnosti programu" v záložce "Programy".

Obr. 02 - Automatické zálohování dat

Klíčová slova

Zálohování Uložte nastavení. Automatické uložení Zálohovací soubor Pracovní složka

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD