Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Nové

FAQ 000639 CS

3. září 2019

Robert Vogl Správa dat RFEM RSTAB

Vytvoří záložní soubor RFEM při práci? Kde se nachází?

Odpověď

Program RFEM / RSTAB má integrovanou záložní funkci. Najdete ji v pracovním adresáři programu. Aktuální modely se pak vytvoří jako podsložky v programu. Obsahují všechny soubory vytvořené při zadávání a výpočtu včetně záložního souboru Position.bak A

Pracovní adresář se vytvoří po instalaci. Místo uložení naleznete v rozbalovací nabídce "Možnosti → Možnosti programu" v záložce "Datové adresáře", pokud nastavíme kategorii Pracovní adresář.

Obr. 01 - Pracovní složka

Zkopírujeme soubor Position.bak do jiné složky a přejmenujeme ho na "Modell.rf5" nebo "Modell.rs8". Soubory tak můžeme otevřít v programu RFEM nebo v RSTABu.

Po správném ukončení programu se bude soubor Position.bak automaticky smazat. V případě pádu programu však soubor ještě existuje. Můžete ho obnovit tak, jak bylo popsáno. Po otevření programu RFEM po pádu programu se objeví hlášení, zda se má soubor s náhradním dílem (Position.bak) znovu otevřít. Pokud chceme soubor načíst, je třeba jej potvrdit příkazem [Ano].

Pozor:
Automatický záložní soubor se přepíše, jakmile začnete pracovat s jiným modelem, nebo necháte starý model otevřený příliš dlouho (například jeden den).

Pro úpravu intervalu zálohování pro automatické ukládání z hlavní nabídky "Možnosti → Možnosti programu" v záložce "Programy".

Obr. 02 - Automatické zálohování dat

Klíčová slova

Zálohování Uložte nastavení. Automatické uložení Zálohovací soubor Pracovní složka

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD