Czy możliwe są różne sztywności w programie RFEM dla kierunków xiy powierzchni?

Odpowiedź

Tak. W tym celu można określić właściwości ortotropowe zarówno dla materiału, jak i dla powierzchni.

Materiał ortotropowy (rys. 1):

Określ moduły elastyczności materiału dla dwóch kierunków powierzchni (jeśli dodatkowy moduł RF-MAT NL nie jest licencjonowany, można użyć tylko modeli materiału „Izotropowa liniowa elastyczna” i „Ortotropowa elastyczna 2D / 3D”). Następnie przypisz materiał do powierzchni.

Powierzchnia ortotropowa (rysunek 2):

Zdefiniuj typ sztywności powierzchni jako Ortotropowy. Następnie można ustawić współczynniki lokalnej macierzy sztywności według różnych kryteriów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytania, mogą Państwo skontaktować się z nami lub wysłać zapytanie za pomocą formularza.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD