Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001441 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Lze zadat různé tuhosti pro plochy x a y?

Odpověď

Ano. K tomu lze zadat ortotropní vlastnosti buď pro materiál nebo pro danou plochu.

Ortotropní materiál (obrázek 1)
Upravit modul pružnosti pro oba směry plochy (pokud nemáte licenci k přídavnému modulu RF-MAT NL, jsou k dispozici pouze materiálové modely "Izotropní lineárně elastický" a "Ortotropní elastický 2D / 3D"). Dále zadáme materiál na plochu.

Ortotropní materiál (obrázek 2):
Typ tuhosti plochy definujeme jako "Ortotropní". Poté můžeme stanovit koeficienty lokální matice tuhosti podle různých kritérií.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD