Jak połączyć powierzchnie z innymi powierzchniami lub prętami w sposób przegubowy/półsztywny w programie RFEM 6?

Pomocne pytania i odpowiedzi

  • Często zadawane pytania (FAQs)

Jak połączyć powierzchnie z innymi powierzchniami lub prętami w sposób przegubowy/półsztywny? Co to są przeguby liniowe i zwolnienia liniowe?

Odpowiedź

Domyślnie, elementy w programie RFEM 6 są połączone sztywno. Jednak za pomocą specjalnych obiektów programu RFEM możemy zmienić sposób, w jaki model reaguje na oddziaływania. W tym celu możemy zastosować przeguby liniowe i zwolnienia liniowe. Różnica między nimi została wyjaśniona poniżej

Przegub liniowy

Przegub liniowy zmienia charakterystykę połączenia pomiędzy powierzchniami. Za pomocą przegubu liniowego możemy pozwolić na obrót pomiędzy dwiema powierzchniami na wybranej krawędzi lub możemy zdefiniować pełne zwolnienie przesuwu pomiędzy elementami.

Oprócz tych opcji możemy również zdefiniować pewną sprężystość w każdym kierunku lub uwzględnić nieliniowość tego przegubu, co jest nową funkcją w porównaniu z poprzednim programem RFEM.

Ponadto przeguby liniowe umożliwiają zastosowanie specjalnych opcji, takich jak połączenie płyty ze ścianą, opisane tutaj.

Zwolnienie liniowe

Zwolnienie liniowe działa podobnie do przegubu liniowego, zmieniając zachowanie dwóch połączonych elementów, ale w przeciwieństwie do przegubu tworzy w jego miejscu nową linię i węzły.

Za pomocą zwolnienia liniowego możemy zdefiniować zwolnienie większej liczby obiektów, a nie tylko połączonych powierzchni. Zwolnienie liniowe może również uwzględnić w swojej definicji pręty i bryły.

Podobnie jak w przypadku przegubu liniowego, możemy umożliwić obrót i zwolnienie przesuwu pomiędzy elementami z opcjami nadania sprężystości i nieliniowości.

Zwolnienie liniowe jest bardzo przydatnym narzędziem w zarządzaniu bardziej skomplikowanymi geometriami i połączeń pomiędzy konkretnymi elementami.

Słowa kluczowe

Model Geometria Linia Powierzchnia Przegub liniowy Zwolnienie liniowe stopień swobody Nieliniowość

Skomentuj...

Skomentuj...