Jak je možné v programu RFEM 6 kloubově/pružně připojit plochy k jiným plochám nebo prutům?

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Jak je možné kloubově/pružně připojit plochy k jiným plochám nebo prutům? Co to jsou liniové klouby a liniová uvolnění?

Odpověď

Obecně jsou prvky v programu RFEM 6 standardně spojené pevně. Použitím speciálních RFEM objektů však můžeme změnit způsob, jakým model přenáší působící účinky. K tomu můžeme použít liniové klouby a liniová uvolnění. Rozdíl mezi nimi je následující.

Liniový kloub

Liniové klouby mění charakteristiku spojení mezi plochami. Pomocí liniových kloubů můžete povolit natočení mezi dvěma plochami na vybraném okraji nebo můžete definovat plné translační uvolnění mezi prvky.

Kromě těchto možností můžete také definovat tuhost v každém směru nebo zohlednit nelinearity v kloubu, což je nová funkce ve srovnání s předchozí verzí programu RFEM.

Liniové klouby navíc umožňují speciální možnosti, jako je například spojení deska-stěna, které je popsáno zde.

Liniové uvolnění

Liniová uvolnění fungují podobně jako liniové klouby tak, že změní chování dvou spojených prvků, ale na rozdíl od kloubů vytvoří také v místě spoje novou linii a jí přiřazené uzly.

Pomocí liniových uvolnění můžete definovat/vybrat více objektů pro uvolnění, ne pouze spojené plochy. Do definice liniových uvolnění můžete zahrnout také pruty a tělesa.

Podobně jako u liniových kloubů můžete mezi prvky povolit rotační a translační uvolnění s možností nastavení tuhosti a nelinearit.

Liniové uvolnění je velmi silný nástroj pro modelování složitějších geometrií a spojů mezi specifickými prvky.

Klíčová slova

Model Geometrie Linie Plocha Liniový kloub Liniové uvolnění Stupeň volnosti Nelinearita

Napište komentář...

Napište komentář...

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Úvod do časové analýzy v programu RFEM 6 (USA)

Webinář 7. prosince 2023 14:00 - 15:00 EDT

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 pro Grasshopper

Webinář 13. prosince 2023 13:00 - 14:00 CET

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. prosince 2023 9:00 - 11:30 CET

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Analýza napětí modelů schodišť v programu RFEM 6

Webinář 21. prosince 2023 14:00 - 15:00 CET

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 25. ledna 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenti | Úvod do statiky prutů

Online školení 10. dubna 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenti | Pevnost a pružnost

Online školení 17. dubna 2024 16:00 - 17:00 CEST