34x
005539
2024-06-13

Mimośród | Odsunięcie osiowe

W jaki sposób przedstawiane jest przesunięcie osiowe od sąsiedniego pręta?


Odpowiedź:

W przypadku zastosowania przesunięcia osiowego prętów do sąsiedniego pręta zewnętrzna krawędź drugiego pręta i przetnie linię środkową pręta, który ma zostać zredukowany. Ten punkt przecięcia jest nowym punktem końcowym pręta.

W przypadku prętów zbiegających się ze sobą pod kątem jest to możliwe do kąta 135°. Od kąta większego niż 135° przekrój nie jest już redukowany.

Jeżeli dwa pręty stykają się ze sobą i do obu jest przypisany mimośród, mimośród zostaje wprowadzony tylko na jednym pręcie, aby uniknąć zależności cyklicznej.


Autor

Pan Lex jest odpowiedzialny za rozwój produktów dla konstrukcji szklanych oraz za zapewnienie jakości programu RFEM. Zapewnia również wsparcie techniczne dla naszych klientów.