34x
005539
13.6.2024

Excentricita | Axiální odsazení

Jak se tvoří axiální odsazení od sousedního prutu?


Odpověď:

Při použití axiálního odsazení prutů od sousedního prutu je vnější hrana druhého prutu pomyslně prodloužena, dokud neprotne osu prutu, který se má redukovat. Tento průsečík je novým koncovým bodem prutu.

To se děje u prutů, které mezi sebou svírají určitý úhel, až do úhlu 135°. Od úhlu většího než 135° se již průřez neredukuje.

Pokud na sebe navazují dva pruty a oběma je přiřazena excentricita, vytvoří se excentricita pouze na jednom prutu, aby se zabránilo cyklické závislosti.


Autor

Ing. Lex je zodpovědný za vývoj produktů pro skleněné konstrukce a za zajištění kvality programu RFEM. V rámci technické podpory pečuje o zákazníky.