RF-PUNCH Pro | Obliczenia

Funkcja produktu

RF-PUNCH Pro potrafi automatycznie określać obciążenie przebijające na podstawie pojedynczego obciążenia (ze słupów/obciążenia/podpór węzłowych) oraz uśrednione i nieuśrednione rozmieszczenie siły ścinającej wzdłuż obwodu kontrolnego. Użytkownik jednakże może również wprowadzać swoje własne specyfikacje. 

Ponieważ moduł jest w pełni zintegrowany w programie RFEM, znane są wszystkie punkty przebicia w powierzchni. Dzięki temu można przeprowadzić sprawdzenie interferencji określonych obwodów kontrolnych z obwodami sąsiednich słupów.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD