RF-PUNCH Pro | Obliczenia

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

RF-PUNCH Pro określa obciążenie wykrawające na podstawie pojedynczego obciążenia (od słupa/obciążenia/podpory węzłowej) oraz wygładzonego i nie wygładzonego rozkładu siły tnącej wzdłuż obwodu kontrolnego. Można jednak także wprowadzić specyfikacje zdefiniowane przez użytkownika.

Ponieważ moduł jest w pełni zintegrowany z programem RFEM, wszystkie węzły ścinania na powierzchni odniesienia są znane. W związku z tym można przeprowadzić kontrolę interferencji określonych obwodów z obwodami sąsiednich słupów.

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD