RF-/ALUMINUM ADM | Funkcje

Funkcja produktu

 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, skręcanie i kombinacje sił wewnętrznych
 • Analiza stateczności dla wyboczenia, wyboczenia skrętnego i zwichrzenia
 • Automatyczne określanie efektywnego promienia bezwładności za pomocą oprogramowania AES (analiza wartości własnych) dla ogólnego oddziaływania obciążeń i warunków podporowych
 • Alternatywne obliczenia analityczne efektywnego promienia bezwładności w sytuacjach standardowych
 • Możliwość zastosowania odrębnej podpory bocznej dla belek
 • Definicja podpór węzłowych dla zbiorów prętów
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności (ugięcie)
 • Optymalizacja przekrojów
 • Obszerna biblioteka przekrojów np. teowe, ceowe, kątowniki, prostokątne i okrągłe kształtowniki zamknięte, pręty okrągłe oraz wiele innych
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
 • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, miejsc lub przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń i wyników
 • Okno wynikowe dla smukłości prętów i głównych sił wewnętrznych
 • Jednostki metryczne i anglosaskie
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM ADM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów aluminiowych według ADM 2010, ADM 2015 (normy amerykańskie)

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD